1Te blog

(a yt videó linkek folyamatosan cserére kerülnek cenzúráztlan videómegosztóra, amint lehet)

Serge Monast 1995-ben publikálja “A torontói jegyzőkönyvek” (Les Protocoles de Toronto) c. dokumentumot. A szerző szerint a jegyzőkönyvek 1967 nyarán születtek, amikor az Új Világrend eszméjének akkori irányítói a kanadai nagyvárosban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Miután elolvastátok a kivonatokat, mindenki eldöntheti, hogy az elmúlt 45 évben vajon mennyi (és hogyan) valósult meg ebből.

A jegyzőkönyvekben lefektetett alapelveket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 15 pontba szedtem és egy hangyányit megszerkesztettem, de mindenkit biztosítok arról, hogy semmiféle érdemi változást nem eszközöltem azokhoz a francia nyelvű eredeti változatokhoz képest, amelyekből dolgoztam.

 1. Erősíteni kell a “Szórakozás Társadalmát” (Société des Loisirs), amely már eddig is hatalmas szolgálatokat tett nekünk. Az elsődleges ösztönök által diktált egyéni elvárások minél rövidebb időn belüli kielégítése gyenge, befolyásolható és manipulálható generációkat eredményez. Ennek érdekében fel kell használnunk az audiovizuális technológia valamennyi vívmányát, s az egyéneket (kiemelten az ifjúságot) ezen keresztül individualista életszemléletre kell nevelni, mert a jövő emberének ilyennek kell lennie. Egy önző embernek nincsenek eszméi, nincsenek álmai, sem pedig belső tartása.
 2. Bátorítani kell az ökológiai szemléletű anarchizmus elterjedését, kiemelten az egyetemi, főiskolai hallgatók körében, hiszen ők a nemzetállamok ellenségei. Az úgynevezett környezetvédelmi és zöld gondolkodás természetes (de csak taktikai) szövetségesünk mindaddig, amíg a fennálló nemzetállami rendet támadja.
 3. Az általunk befolyásolt ifjúság lelki szegénységét egy hamis és virtuális, tudománynak tűnő technológiai masszával kell ellensúlyoznunk. Ennek a legmegfelelőbb terepe az oktatási rendszer, ahol a klasszikus humán műveltséget helyettesítenünk kell egyfajta műszaki, pragmatikus szemléletmóddal.
 4. Szorgalmaznunk kell a nemzetközi szabad-kereskedelmet; le kell bontanunk a gazdasági és politikai határokat, meg kell szüntetnünk a külkereskedelmet sújtó adókat, mert ezáltal a nemzetállamok elveszítik egyik legerősebb fegyverüket. A nemzeti és hazafias érzések egyre nevetségesebbé válnak, ami elősegíti a globalizációt. A korlátok nélküli szabad-kereskedelem elősegíti a munkanélküliség növekedését, a gyengébb nemzetállamok versenyképességének elvesztését, a hagyományos nemzetgazdasági ágazatok végzetes lemerülését és piacvesztését.
 5. Embereink, szimpatizánsaink által az elsők között elfoglalandó területek a nemzetállamok külügyminisztériumai, a bevándorlási hivatalok és a nemzetközi szervezetek migrációs ügynökségei. Feladatuk az, hogy minél tágabbra nyissák a fejlett államok kapuit a harmadik világból (elsősorban Afrikából és Ázsiából) érkező migránsok előtt, hiszen így jelentősen növekszik a befogadók és a bevándorlók közötti feszültség. A sajtó manipulálásával, a közvélemény általunk kívánatosnak tartott irányba történő befolyásolásával – érde- keinknek megfelelő módon – mindig olyan híreket terjesztünk, amelyek mindig a megfelelő lökést adják a tömegeknek. A harmadik világban fegyveres konfliktusokat és háborúkat gerjesztünk, mert ezek hatására az onnan kivándorolni, menekülni szándékozók hullámokban érkeznek majd a Nyugat kapuihoz.
 6. A nyugati világban működő nagyvállalatok termelőegységeit lassanként át kell helyezni azokba az államokba, amelyek még hisznek a piacgazdaság mindenhatóságában s devizaéhségük elnyomja a legelemibb óvintézkedéseket is: a kelet-európai és mediterrán országok, Dél-Amerika. A multik természetesen csak addig fognak ottmaradni, amíg a munkaerőt valóban rabszolgaáron tudják nyújtani; amint szükséges (s amint a politikai változások lehetővé teszik), tovább kell vonulni még keletebbre: a Szovjetunió, Kína és a többi ázsiai országba. A befogadó államokat rá kell bírni, hogy kölcsönöket vegyenek fel a nemzetközi pénzintézetektől (elsődlegesen az IMF-től és a Világbanktól, amelyek gyakorlatilag a mi tulajdonunkban vannak). Ha húzódoznának a kölcsönfelvételtől, meg kell ingatni a gazdaságukat, válságot kell előidézni, s bele kell zavarni őket egy adósságspirálba, majd – közvetett módon – kényszeríteni kell őket, hogy válságköltségvetésből válságköltségvetésbe bukdácsoljanak.
 7. Létrehozzuk a globális gazdaságot (Économie Globale), amely fölött sem a nemzetállamok, sem a szakszervezetek nem tudnak semmiféle kontrollt gyakorolni. A globális gazdaság előbb-utóbb létrehozza a saját (ugyancsak globális) politikáját, s ennek következtében szükségessé válik a politikai rendszerek globális újjászervezése, melynek bölcsőjénél mi fogunk bábáskodni.
 8. A globális gazdaság másik következménye a globális tömegkultúra, melybe – óvatosan és kiegyensúlyozott módon – bele kell tenni minden vallásból, minden nemzeti kultúrából és minden hagyományból, szokásból és tudományból egy kicsit – hogy mindenki elégedett legyen. Az írott és elektronikus médiumokon keresztül sulykolni fogjuk az uniformizált (és általunk előírt) ízlést kialakító reklámokat.
 9. Bátorítani kell (főként az ENSZ és a NATO égisze alatt) a békefenntartó és béketeremtő katonai műveleteket, amelyeknek – a lehetőségekhez képest – humanitárius akcióknak kell tűnniük a közvélemény előtt (lásd még a média szerepe!). Ezek a fegyveresek valójában azt a célt szolgálják, hogy a két szervezet vezetésében elhelyezett embereink mindig rajta tartsák a szemüket a világ forrongó pontjain, s befolyásolhassák az ottani eseményeket. A békeműveletek helyét pedig lassan majd átveszik a reagáló erők, később pedig már az egyszerű megelőzés is okot szolgáltathat fegyveres beavatkozásainkhoz, a világ bármelyik országában. Mindehhez szükséges az ENSZ és a többi nemzetközi katonai szervezet alapszabályainak lassú átalakítása, hogy előbb-utóbb (a már létező nemzetközi katonai erőn kívül) rendelkezésre álljanak nemzetközi rendőri és csendőri erők is.
 10. Az egyént egyre kiszolgáltatottabbá kell tenni, s igaz ez a gazdasági, az ideológiai és az érzelmi összetevőre is. Emelni kell a nyugdíjkorhatárokat, egyre bizonytalanabbá kell tenni a munkahelyeket (tudatosítani kell például a munkavállalóban, hogy bármikor elbocsátható), a fizetések vásárlóerejét fokozatosan csökkenteni kell (például mesterségesen gerjesztett infláció segítségével), ugyanakkor biztosítani kell az egyéni agymosás lehetőségét (primitív tévéműsorok, manipulált oktatás, irányított sajtó, fogyasztás-centrikus társadalom, stb.). Érdemes megfontolni olyan – nagy visszhangot és felháborodást kiváltó – bűncselekmények elkövetésének elősegítését, amelyek hatására az egyén maga kiált nagyobb biztonság és erőteljesebb rendőri vagy titkosszolgálati jelenlét után.
 11. A nemzetállamokat minden eszközzel meg kell akadályozni abban, hogy gazdasági területeiket önállóan korszerűsítsék; különös figyelmet érdemelnek ilyen szempontból az energia- és pénzügyi szektor, a mezőgazdaság, valamint az új technológiák. Ezek azok a neuralgikus pontok, amelyeket ki kell vonni a nemzeti felügyelet alól, és soron kívül globális ellenőrzés alá kell helyeznünk.
 12. Ahol lehet, az emberi munkaerőt gépekkel, robotokkal és – lehetőség szerint, a technológiai fejlődés függvényében – számítógépekkel kell helyettesíteni.
 13. Egyre több olyan adatbázist kell létrehozni, amelyek – változatos módon, a technológiai fejlődés függvényében – egyre több információt tárolnak az egyénekről. Ezeknek a nyilvántartásoknak szükség esetén összekapcsolhatóknak kell lenniük, s fenntartásuk, valamint ellenőrzésük nemzetközi szervezetek joghatósága alá kell essen. Ezek szükségességét bűnmegelőzési és bűnüldözési céllal kell magyarázni a tömegeknek. Mindezen lépésekkel párhuzamosan a lehető legjobban szigorítani kell a lőfegyverek egyének általi birtoklásának jogi feltételeit.
 14. A velünk szembehelyezkedő nemzetállamokat meg kell büntetni: pénzügyi és gazdasági módszerekkel, ideológiai ellehetetlenítéssel, s végső esetben olyan extrém módszerekkel, mint az elektromágneses fegyverekkel kiváltott (és irányított) földrengések, éghajlat- és időjárás-változtatások, a férfiak és nők termékenységének csökkentése (akár teljes vagy részleges sterilizáció), stb.
 15. Azokat az egyéneket, akik nem állnak be a sorba, s tetteikkel vagy szavaikkal veszélyeztetik az Új Világrend kialakítását, el kell lehetetleníteni, meg kell bélyegezni, nevetségessé kell tenni; végső esetben fizikailag is meg kell semmisíteni.

Eddig tartott a jegyzőkönyvek tartalmának kivonatos ismertetése. Serge Monast 1996 decemberében hirtelen elhunyt, s lakásából, illetve irodájából dokumentumok százai tűntek el a halálát követően. 1997 januárjában két egykori munkatársai is életét veszti: egyikük autóbalesetben, a másik pedig (egy újságíró-gyakornok) állítólag részegen kiesik egy toronyépület huszadik emeletének egyik ablakából. Serge halála előtt ('96 novemberében) egy tévéműsorban azt ígérte, hogy a jegyzőkönyvekről, valamint további exkluzivitásokról részletekkel fog szolgálni, de hirtelen halála ebben megakadályozta.

(forrás: tiboru)


Jurij Bezmenov kiugrott szovjet titkos ügynök beszámolójából.

A felforgatás szakaszai: 1. Demoralizáció 2. Destabilizáció 3. Válság 4. Normalizáció.

Ami a demoralizációt illeti, az 15-20 évet vesz igénybe. Miért? Azért, mert ennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy generáció szemléletét átformálják. Például az oktatás területén a demoralizáció úgy néz ki, hogy a diákoknak nem építő jellegű és gyakorlatias tárgyakat tanítanak, mint matematika, fizika, kémia vagy idegen nyelvek, hanem olyasmiket, mint a mozgalmárok városi harcmodorának története, reformételek, háztartás-gazdaságtan vagy szexualitás.

Ha a demoralizáció sikeres, annak hatása az érintett személyek vonatkozásában visszafordíthatatlan. Egy demoralizált személy elé hiába tárják a valós információt, azt képtelen elemezni, és így a tények nem jelentenek számára semmit. Még ha eredeti dokumentumokat és fényképeket is dugnak az orra alá vagy elviszik az adott helyszínre, hogy saját szemével lássa a dolgot, akkor is elutasítja, hogy megváltoztassa véleményét. Csak amikor a valóság fizikailag hat rá, és alaposan ülepen rúgja, akkor érti meg végre, hogy miről is van szó.

Ha a demoralizációs folyamatot meg akarják fordítani, az 15-20 évbe kerül, ugyanis – mint fent említést nyert – ennyi idő kell egy új gondolkodású generáció kineveléséhez.

Ami a normalizációt illeti, az a felforgatás végső szakasza, amikor a hatalomra került vezetők a hasznos idiótákat falhoz állítják, és agyonlövik, vagy börtönbe zárják, vagy külföldre száműzik. Miért?

Egyrészről a hasznos idióták általi hőbörgés és bajkeverés, ami a felforgatás korai szakaszában szükséges volt, immár tehertétellé vált és akadályozza az új rendszer stabilitásának megteremtését.

Másfelől a hasznos idióták idealisztikusan hisznek a kommunizmus szépségében, és amikor megtapasztalják, hogy a szép ígéretek és a nyers valóság között milyen különbség van, kiábrándultságukban a legnagyobb ellenséggé válnak.

Harmadrészről a hasznos idióták megsértődnek, hogy nem ők kerültek hatalomra, pedig arra számítottak, és ez is az új rendszer ellenségeivé változtatja őket.

Kik is azok a likvidálandó hasznos idióták? Nos, ők a korábbi alvó sejtek, társadalmi aktivisták, liberális jogvédők, homoszexuálisok, valamint balos professzorok. A normalizáció után többé nincsenek sztrájkok, nincs homoszexuális mozgalom, nincs nők öntudatos előrelépése.


Dr. László G. Boros, a kaliforniai UCLA egyetem professzora:

Az RT-PCR ciklus felhajtással készülő kovid pozitív esetei műterméknek tűnnek, mivel ezekből vírus nem tenyészthető ki és nem fertőzőek. Amikor a PCR gén sokszorozó (amplifikációs) hevítési tesztciklus-küszöbérték meghaladja a 33-at, a tényleges pozitivitás, amelyet a vírusok sejt kultúrákban való tenyésztésével ellenőriznek vissza, a nullára csökken.....! Azaz, pozitív teszt eredmény esetén sem tenyészthető ki a vírus, genomikai maradványt amplifikálnak!

A legtöbb laboratórium 40 ciklus értéket használ és így feltehetőleg tenyészthető vírussal nem rendelkező pozitív eredményeket ad ki!

Lásd itt az Angol Egészségügyi (UK) Health táblázatátát! https://twitter.com/pdubdev/status/1304286520853946369

Itt az eredeti közlemény is https://doi.org/10.1007/s10096-020-03913-9 amely a Nature csoport klinikai mikrobiológia és fertőző betegségek európai újságjában jelent meg (©2020 Springer Nature Switzerland AG).


 • Stressz állapot fenntartása
 • Oxigénhiánnyal előidézni az immunitás lerombolását és az agysejtek elhalását
 • Elidegenítés, hogy az emberek ne kapcsolódjanak
 • Védekezésre kényszerítés, elzárkózás, elkülönülés, elhatárolódás
 • Mondvacsinált bizonyítás arra, hogy vészhelyzet van, azaz 7 milliárd embert kell gyorsan génmódosítani
 • Bírságolhatóság (stressz, félelem tetézés)
 • Rabszolga jelkép (a népességet haszonállatként kezelni)
 • Dehumanizálás (a mesterséges intelligencia társadalom beindítása, mindenkiből robotizált kis szürkét csinálni)
 • Megfélemlítés (a hit tagadása a gondviselésben, ellenségkép fenntartása a jól működő Anyatermészettel szemben)
 • Meggyőzés a materializmusról (pszichoszomatikus problémák tagadása)

#2Matrix “Nem csinálunk ilyet egy bizonyos kor (agymosott-idő) után. Veszélyes. A tudat nehezen áll át.” (Matrix)

Hinduizmusból guruizmus, ami összeolvad a teljesen hasonló emberistenkomplexusos, gonoszmosdató Új Kor (New Age), azaz sátánizmus, luciferianizmus mozgalommal. A világtörténelem legnagyobb átverésének része.

A nyolcvanas évek végén készülhetett az alábbi tényfeltáró dokumentumfilm, mely azóta sem vesztett aktualitásából, sőt, azóta tovább fokozták ugyanezt, a filmben felfedett átverést.

New Age – A sátán felemelkedése – dokumentumfilm 1. rész Az ördögűző filmek semmiségek ahhoz, ami kb. a 47. percnél felvételre került...

New Age – A sátán felemelkedése – dokumentumfilm 2. rész 6. percnél...

Shiva a pusztító; véráldozatokat követelő istenség, másik nevén a jóga ura (yoga shura).

Kundalini; az ősi kígyó, azaz sátán. Shakti; a sátánkígyó ereje, a fehér mellett a fekete mágia kapuja.

Maitreya; a hamis próféta illetve antikrisztus.

Mindez önhipnózis, függőség, pszichés drog.


Benjamin Creme, okkultista (a sátánista Blavatsky és Bailey követője), new age és globalista politikai-pénzügyi és okkult jelenségek és ufó propagandista, az Új Kor, a luciferiánus Vízöntő Kora prédikátora, a “világvezér megbízottja”, a szervezetét (Share Int. Alap.) az ENSZ akkreditálta és együttműködött az ENSZ Publikus Információk Osztályával.


Az Újszövetségben konkrétan le lettek írva ezek a megtévesztések:

2Kor.11,13-15: 13. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. 14. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 15. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

1Ján.4,1-3: 1. Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 2. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; 3. És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

1Tim.4,1: 1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

1Tim.4,7: 7. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre

2Thess.2,1-12: 1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, 2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. 3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, 4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. 5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? 6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. 7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, 10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. 11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; 12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Mt.24,23-26: 23. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. 24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. 25. Ímé eleve megmondottam néktek. 26. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.


Forrás

Dr. Drábik János: Az államok feletti hatalom terve a lakosság militarizált ellenőrzésére

2020 június 15-én már közreadta a Rockefeller Alapítvány a “National Covid-19 Testing Action Plan” nevű programját. Ebben megfogalmazza azt a stratégiát, hogy milyen lépéseket kell tenni a munkahelyek megnyitása és a közösségi élet újraindítása érdekében. Itt azonban nem egyszerűen egészségügyi intézkedésekről van szó, amit a terv elnevezése sugalmaz. Elkészítésében számos tekintélyes egyetem is részt vett, köztük a Harvard, a Yale, a John Hopkins és más neves intézmények. A szerzők egy hierarchikusan felépülő, erősen militarizált társadalmi modellt vázoltak fel.

A hierarchia csúcsán található a Pandemic Testing Board, PTB (Világjárvány Tesztelési Bizottság), amely ahhoz hasonló lenne, mint a második világháború alatt létrehozott War Production Board, azaz a Haditermelési Bizottság. A PTB-ben részt vennének az üzleti világ, a kormányzat és a tudományos élet felelős vezetői. A terv elolvasásából az is kiderül, hogy nem a közérdeket képviselő és alkotmányosan is felelősségre vonható kormányzat képviselői játszanák a vezető szerepet, hanem elsősorban a pénzügyi és a gazdasági szektor bizalmi emberei. A szervezett magánhatalom front-szervezete lenne a tervbe vett federális bizottság.

Ennek a felsőszintű tanácskozó testületnek a hatáskörébe tartozna a termelési és a szolgáltatási szektorra vonatkozó döntések meghozatala ahhoz hasonlóan, ahogyan az Egyesült Államok elnökét felhatalmazza a “Defense Production Act” (Védelmi Termelési Törvény) háború esetén. A Rockefeller Alapítvány által közreadott terv értelmében, kezdetben három millió amerikait tesztelnének COVID-19 diagnosztizálására hetente. Ez a szám hat hónapon belül heti harminc millióra növekedne. A cél, lehetővé tenni, hogy egy éven belül naponta lehessen harminc millió COVID-19 tesztet elvégezni. Valamennyi teszt elvégzéséért az állam piaci áron számítva, mintegy száz dollárt fizetne. Ehhez természetesen havonta több milliárd dollár közpénzre van szükség.

A Rockefeller Alapítvány és a vele együttműködő pénzügyi partner-szervezetek, segítenek létrehozni egy olyan hálózatot, amelyek garantálnák a hitel feltételeket és aláírnák a szállítókkal kötött szerződéseket. Ezek azok a nagyvállalatok, amelyek előállítják a gyógyszereket és az egészségügyi felszereléseket.

Az Akcióterv szükségesnek tart felállítani egy “Pandemic Control Council” elnevezésű szervezetet, amely fel lenne jogosítva arra, hogy létrehozzon egy “Pandemic Response Corps” testületet, amely egy különleges erőszakszervezet lenne százezertől háromszáz ezerig terjedő résztvevővel. Ennek a kényszerítő erőnek a tagjait a Peace Corps és az Americorps önkénteseiből toboroznák. Ezt kiegészítenék a Nemzeti Gárda tagjaiból toborzott személyekkel is. A Pandemic Response Corps tagjai átlagosan évi negyvenezer dollár fizetést kapnának, ami 4-12 milliárd dollárral terhelné meg az állami költségvetést. A Járványra Válaszoló Testület fő feladata a lakosság feletti ellenőrzés katonai jellegű technikákkal, digitális nyomkövetéssel és azonosítási rendszerekkel, mind a munkahelyeken, mind az iskolarendszerben, valamint a lakókörzetekben, a közösségi helyeken és a közlekedési rendszer egészében. A Rockefeller Alapítvány stratégiai terve meg is jelöli, hogy elsősorban az Apple-el, a Google-al és a Facebook-al működnének együtt.

Kitér az Akcióterv arra, hogy milyen információkat gyűjtenének az egyes személyekről. Természetesen az egészségügyi állapotukra és a tevékenységi körükre vonatkozó adatokat gyűjtenék össze, de ezeket bizalmasan kezelnék, “amikor az lehetséges”. Ezeket az adatokat központilag összegyűjtve egy digitális platformon kezelnék és felügyeletüket a szövetségi állam és a privát vállalatok közösen végeznék. A Pandemic Control Council döntené el időről időre, hogy az Egyesült Államok mely régiójában kell elrendelni kijárási korlátozásokat és ezeknek a korlátozásoknak milyen hosszú ideig kell tartaniuk.

A Rockefeller Alapítvány Akcióterve elsősorban az Egyesült Államok számára készült, de nyilvánvalóan a világ más államaira is alkalmaznák. Bármi is legyen a sorsa ennek az Akciótervnek, ha végrehajtanák, akár csak részlegesen is, az tovább központosítaná egy igen szűk hatalmi csoport számára a pénzügyi, gazdasági és politikai hatalmat. Egyértelműen az is kiderül, hogy a közérdeket és a közjót szolgáló közhatalom csak alárendelt szerepet játszana a felelősségre nem vonható szervezett-magánhatalom képviselőivel szemben.

A COVID-19 az államok feletti hatalom kísérlete a világkormányzásbevezetésére. A járvány az első szakaszában Kína elleni kereskedelmi háború volt. A Második szakaszában a pénzügyi összeomlás veszélyét túlszárnyalta a félelem és a pénzpiac manipulációja. A harmadik periódusban kerültek előtérbe a korlátozások, a házi fogságban tartás és a világgazdaság megbénítása.

Az első fázisnemcsak a kereskedelmi kapcsolatok felbomlasztását eredményezte Kínával, de részben az exportra termelő ipari szektort is leállította. Mindehhez Kína ellenes faji jellegű kampányok is kapcsolódtak. A járvány második szakaszábankibontakozott egy globális pénzügyi válság, amely 2020 februárjában érte el csúcspontját, és a pénzpiacok és a tőzsdék részbeni összeomlását eredményezte. A kőolaj világpiaci árának a drasztikus csökkenése rekord méretű volt. Mindez azonban nem spontán történt. A bennfentes kereskedelem és a beavatottak előzetes tájékoztatása a szakemberek számára tetten érhető volt. A tőzsdék és a pénzpiacok összeomlásában kulcsszerepet játszottak a félelemkeltést végző médiumok. 2020 februárjában mintegy hatezer milliárd dollár értékű részvény és értékpapír árzuhanása következett be. Igen sok kisjövedelmű amerikai megtakarítása ment veszendőbe, de tömegesen került sor vállalati csődökre is. A nagy intézményi befektetők számára ez viszont lehetőséget biztosított, hogy fedezeti alapjaik segítségével mélyen az értékük alatt vásárolhassák fel a fizetésképtelenné vált vállalatokat.

A harmadik szakasz 2020 márciusában kezdődött. Ennek a célja, hogy a tömeges korlátozások bevezetésével leállítsák a világgazdaságot és azt az előre megtervezett irányban alakítsák át. Az egyes államokban bevezetett korlátozások nem csak az adott ország gazdaságát bénították meg, de destabilizálták a világkereskedelmet, a nemzetközi közlekedést és a globális beruházási tevékenységet is. Világméretű stratégia indult be az egész emberiség ellen, amely elvezethet nagymértékű globális munkanélküliséghez és elszegényedéshez. Ahhoz, hogy ez a stratégia sikeres legyen, az irányítóknak el kellett érniük, hogy az emberek elhiggyék, minderre a korlátozásra szükség van az egészségügyi válság leküzdéséhez.

A politikusok és a pénzügyi oligarchia, köztük a “szupergazdag filantrópok” feladata, hogy végrehajtsák a világgazdaság globális újra strukturálását, amelyhez hozzá tartozik a gazdasági tevékenység világszintű befagyasztása. A demokrata pártiak Amerikában akadályozzák a gazdasági élet újraindítását, mert az nem szolgálja az elnökválasztási kampányban az ő érdekeiket. A “Big Money”-nak, Deep State-nek nevezett államok feletti hatalom ezért ambivalensen viszonyul a gazdasági élet újraindításához. A “Big Money” azt kívánta a politikusoktól, hogy ameddig lehet, tartsák az embereket karanténban, akadályozzák a mozgásukat és halasszák el a nemzetgazdaságok beindítását. Az emberek támogatását pedig a túldimenzionált félelemkampánnyal biztosítsák a maguk számára.

Az államok feletti hatalmat kiszolgáló politikusokat a nyáj ösztön is vezérli. Talán még ennél is rosszabb, hogy egyesek maguk is elhiszik azokat a hazugságokat, amelyeket az államok feletti hatalom és a tulajdonában álló tájékoztatás azért terjeszt, hogy a közvéleményt, a “nyájat”, meggyőzzék. Szomorú tény, hogy a hazugság tömeges méretekben már igazságnak számít, és amikor politikusok engedelmesen végrehajtják az államok feletti hatalom utasításait, már maguk is elhiszik a saját hazugságaikat.

Valójában nem járványról van szó, hanem egy megtervezett világméretű akcióról. Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere, elszólta magát, amikor kijelentette: a COVID-19 valójában egy élőben lefolytatott gyakorlat. Egy gondosan előkészített stratégia élőben való kipróbálására került sor. Szinte egyik része sem spontán vagy véletlen. A gazdasági visszaesés is meg volt tervezve. Részt vett a válság előkészítésében a Pentagon és a NATO vezetése, valamint a hírszerző szervezetek közössége. Nem csak Kína, Oroszország és Irán meggyöngítéséről van szó, de a vazallus Európai Unió gazdasági helyzetének a destabilizálásáról is.

Kibontakozóban van a globális kapitalizmusnak egy újabb szakasza. Az államok feletti hatalom a globális kormányzásnak egy olyan rendszerére tér át, ahol a pénzügyi érdekcsoportok, köztük a korporációként működő óriásalapítványok és a washingtoni agytrösztök, felügyelik a döntéshozatalt, mind az egyes országok szintjén, mind világszinten. Valamennyi nemzetállamot alá akarnak rendelni a globális kormányzást végző, informálisan működő világkormánynak.

A koronavírus járvány átalakítja a világgazdaság szerkezetét. Világszinten meggyöngíti a kis- és közepes méretű vállalatokat, korlátoz egész szektorokat a globális gazdaságból, beleértve a légiközlekedést, a turizmust, a kiskereskedelmet, a fogyasztási termékek gyártását, egészen addig, amíg csődbe nem mennek. Vannak geopolitikai célkitűzései is. A koronavírus járvány érinti az Amerika és a NATO által viselt közel-keleti háborúkat Szíriában, Irakban, Afganisztánban és Jemenben. De célkeresztben van Irán és Venezuela is.

Az elhúzódó korlátozások, a lakosság otthonmaradásra kényszerítése következtében az emberek nélkülözhetetlen erőforrásai elváltak a termelő folyamatoktól. Az értéket előállító reálgazdaságot sikeresen leállították hosszabb időre. Ez persze megbénította a gazdasági élet és a többi életfunkció normális reprodukcióját. Itt nem csak az olyan élethez szükséges javak előállításáról van szó, mint az élelem vagy az egészségügyi szolgáltatások, az iskolaügy, a lakhatás, de szó van a társadalmi viszonyok egészének, a politikai intézményeknek, a kulturális életnek és a nemzeti önazonosságnak is a reprodukciójáról. A világ népei megtapasztalhatták a világjárvány tetőzésekor, hogy nem csak a gazdasági élet bénult meg, de a társadalmi élet egész struktúrája, beleértve az állami intézményeket is. Kiderült, hogy az állami tevékenység privatizálását is meg akarja valósítani az államok feletti hatalom, amely szervezett magánhatalom.

A főáramlatú tömegtájékoztatás kulcsintézményei, amelyek magántulajdonban vannak, nem számolnak be arról, hogy a szupergazdag pénzoligarchiák és a tulajdonukban lévő pénzrendszer intézményei egyre nyíltabban háborút viselnek az értékelőállító reálgazdaság ellen. Ebben a pénzügyi-gazdasági háborúban óriási előnyt jelent számukra az, hogy a magántulajdonukban lévő pénzrendszer hitelez mind az államoknak, mind a reálgazdaságban működő vállalatoknak. Ebből az is következik, hogy a “Big Money” oligarchái, akik természetesen a bankrendszernek is a tulajdonosai, a hitelezők, és az értékelőállító reálgazdaság szereplői pedig az adósok. Mindez lehetővé teszi a szupergazdag pénzoligarchák számára, hogy eltávolítsák az útból a kis- és közepes méretű vállalatokat. A megtervezett vírusjárvány segítségével azonban az államok feletti pénzhatalom sikerrel tudott megbénítani olyan világméretű cégeket is, amelyekhez tartoztak a legnagyobb légiközlekedési vállalatok, a nagy szálloda láncok, a hightech-laboratóriumok, a világszintű kereskedelmi hálózatok, az import-export cégek. Ezek most mind egy csapásra a csőd szélére jutottak.

Az államok feletti hatalmat gyakorló elit szabadulni akar a nemzetállamoktól és demokratikusan ellenőrzött intézményeitől. A nemzetgazdaságokat olyan nyílt gazdasági térséggé akarja átalakítani, amelyben a globális hatalmi elit érdekei a meghatározóak. A helyi háborúk, mind ezt a stratégiai célt szolgálták. Ez a helyzet annyiban változott, hogy 2020-ban már nem kell feltétlenül hadosztályokat küldeni az egyes országokba. Elég, ha a szervilis helyi kormányzatok leállítják a gazdasági életet egészségügyi és humanitárius okokra hivatkozva. Ezt a célt szolgálta korábban a “Responsibility to Protect” program, amikor közvetlen katonai beavatkozás nélkül számolták fel a nemzetállamok maradék önrendelkezését.

2020 júniusára már valóság lett, hogy a világgazdaság több mint a fele megbénult. Ez is arra utal, hogy itt egy világszinten érvényesülő birodalmi stratégiáról van szó. A globális elit a nemzetállamok privatizálásával a világgazdaság tulajdonosa akar lenni. Ezt előkészítette a nemzetállamok tudatosan megtervezett és végrehajtott eladósítása. A magántulajdonban lévő pénzrendszer legfőbb képviselői a Wall Street, a City of London, a katonai-ipari komplexum, a Big Pharma és a Big Oil. Ezt kiegészíti a magántulajdonban lévő tömegtájékoztatás és a digitális kommunikáció.

2020 szeptemberében úgy tűnik, hogy jelentkezett a járvány második hulláma. Ma már látható, hogy az új-koronavírus által okozott világjárvány valójában egy birodalmi stratégia az emberiség egésze feletti kontroll létrehozására. Ezt a stratégiát egy szupergazdag pénzoligarchia csoport hálózata irányítja. A globális kapitalizmus leszámol a nemzeti kapitalizmussal. A korlátlan önzésen alapuló talmudista rendszernek sikerült létrehoznia a világtörténelem legszélsőségesebb vagyoni és jövedelmi viszonyait. Ezt a helyzetet a globális hatalmi elit be akarja betonozni.

Olyan egy központból irányított világrend van kialakulóban, amely valamennyi nemzetállam gazdaságát és a világon működő valamennyi vállalatot az ellenőrzése alá akar vonni. Ha ezt a folyamatot le akarjuk állítani, akkor meg kell ismerkednünk az államok feletti hatalom irányítóival, mert csak így tudunk ellenállni nekik. Beazonosításukhoz nincs szükség a szupergazdag oligarchák megnevezésére. Ők irányítják a szervezett magánhatalom struktúráit és hálózatait, felrúgva a nemzetközi jog kialakult normáit. Ezen az államok feletti hatalmon belül is szüntelen folyik a nagyobb befolyásért való küzdelem. Abban azonban közösek, hogy valamennyi olyan egy pólusú világrendet akar, amelyben korlátlanul érvényesülhet a önző magánérdek.

Sustainable Development nem lehetséges. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a kamattal működő pénzrendszer kényszernövekedésre van ítélve. Földünk viszont egy véges rendszer, amelyben semmilyen alrendszer nem működhet végtelenül. A környezetszennyezésnek pedig a legfőbb okozója a hadiipar és termékeinek a “hasznosítása”, a 'jó kis háborúk'. A környezet-szennyeződés leállítását a hadi ipari komplexum tevékenységének a korlátozásával, illetve a leállításával kellene kezdeni, mert a hadiipar létezése a legnagyobb környezetszennyeződés.

Az Agenda 2021, amely az Agenda 2030 kiegészítőjének tekinthető, hivatalosan Davosban lesz meghirdetve 2021 januárjában. Ekkor teszi közzé a Világgazdasági Fórum The Great Reset című kiáltványát. Az itt meghirdetett világstratégia valójában 2020 januárjában kezdődött az új koronavírus világjárványnak a beindításával. Ezen a stratégián már több évtizede dolgoztak. Ennek az előkészítő munkának volt az egyik láthatóvá vált része a 2010-ben elkészült Rockefeller Report és a hozzá kapcsolható tanácskozás New York-ban 2019. október 18-án, amely az Event 201 elnevezést kapta.

Századunkban a bűnöző liberalizmus jutott világuralomra. Ez a liberalizmus már nem a szabadságot védelmezi mindenki számára, hanem a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadságát biztosítja a privilegizáltaknak. A degenerálódott liberalizmus segítségével a Globális Hatalmi Elit be akarja betonozni az általa létrehozott egypólusú világrendet. Ehhez tartozik a középosztály, az európai nemzetállamok felszámolása és a kevertfajú európai népesség mesterséges létrehozása. A talmudista államok feletti világbirodalom stratégiájának a része a megtervezett migráns-invázió, a klímahisztéria, a koronavírus-járvány, a Black Lives Matter anarchia és az Antifa terrorizmus. A cél világméretű káosz előidézése, hogy a globális nagytakarítás után a globális elit megszilárdíthassa a megfélemlített emberiség feletti uralmát. Az államok feletti hatalom olyan egypólusú világrendszert akar univerzális kényszer-kultúrával stabilizálni, amelyben az erős büntetlenül elkövethet mindent a gyengébbel szemben. A nemzeti kultúrájukhoz és identitásukhoz ragaszkodó népeknek ezért most fel kell állniuk és meg kell tagadniuk, hogy felvegyék ezt az univerzális szellemi kényszerzubbonyt.

Forrás: MVSZ Sajtószolgálat


Dr. László G. Boros, a kaliforniai UCLA egyetem professzora:

A tegnapi (szept. 21) ATV vitaműsor egyik legfontosabb, szemeket végre felnyitó kijelentései alább hallhatóak, amikor is tisztázzák, hogy a PCR tesztek hevítési ciklusainak sokszorozása, nagyjából azok megkétszerezése nem korona vírusok kimutatását szolgálja, arra ugyanis elegendő lenne húsz, huszonöt ciklus is, a jelenleg iparilag végzett 40-45 ciklus helyett.

A húsz hevítési ciklus egyébként megegyezne, összhangban állna szakirodalmi adatokkal (1), illetve jelentős USA híranyagokkal (2) is élő, betegséget okozó korona vírusok kimutatására!

Nyilvánvaló, hogy az RT-PCR tesztek hevítési ciklusainak negyven fölé emelése már álpozitív eredményeket ad. Szakirodalmi adat ugyanis, hogy a pozitivitáshoz 34 vagy több PCR hevítési ciklust igénylő garat/orr kenet mintákból majom vese sejtkultúrán (VERO-E6; ATCC CRL-1586) tenyésztve sejteket megbetegítő élő vírus már nem nyerhető ki négy napos, 96 órás próbálkozás után sem, ezért az emelt ciklus számú tesztekkel már csak fertőzésre, megbetegítésre alkalmatlan genomikai RNS vírus maradványokat sokszoroznak, legjobb esetben!

A 13-17 ciklusos RT-PCR határértéket cytomorphológiai eltéréseket okozó, transzmissziós elektron mikroszkóppal is látható, illetve egy újabb RT-PCR teszttel vissza azonosítható korona vírus vizsgálattal érvényesítették (1)!

Érdemes visszahallgatni az anyagot:

Kérdés: “hányszor ismétli ezeket a ciklusokat?”

Válasz: “...ez úgy van, hogy a KIT-ek többségénél 40 vagy 45-ször, de valójában ha van vírus akkor már húsz, huszonöt ciklusnál feljön az...”)!

Köszönöm, köszönjük a résztvevőknek a fentiek tisztázását!

Miért kell akkor további húsz, huszonöt iparilag elrendelt ciklus a 45-höz PCR vizsgálatok alatt? A válasz kézenfekvő lehet...., én csak találgatni tudok...; minél több álpozitív vizsgálati eredményt előállítani, amit korona betegségként, fertőzésként lehet tolni azok által akik ezeket el- és megrendelik!

Tervezünk egy újabb BBDHEALTH adást, ahol tovább magyarázzuk a klinikai eredetű kevert biológiai anyagokat tartalmazó emelt ciklusú álpozitív PCR tesztek eredetét, okait és módjait, amelyektől Kary B. Mullis Nobel díjas tudós, a PCR feltalálója is óvott!

Hivatkozások: 1. https://doi.org/10.1007/s10096-020-03913-9 2. https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html


Irracionális félelmektől vezérelve és az egészségügy leple alatt jelenleg a kínai modellen alapuló diktatúra fenyeget bennünket. A tényszerű alapokon történő megbeszélés végső próbálkozása érdekében Hans U. P. Tolzin orvosi-újságíró 100000 eurós pénzjutalmat ajánlott fel annak, aki tudományos bizonyítékkal áll elő, miszerint a légzőszervi megbetegedéseket valóban koronavírus okozhatja.

Már 2003-ban kutattam az első állítólagos SARS-járvány félelemkeltési-taktikájának tényleges hátterét. Az eredményeket “A járvány feltalálói” című könyvemben tettem közzé. Ma már tudjuk, hogy az ijesztgetés hiábavaló volt, de szemlátomást nem tanultunk belőle semmit. Éppen ellenkezőleg!

A légzőszervi megbetegedések nagyon gyakoriak, különösen az év hideg időszakában, és sokféle oka vagy járulékos oka lehet. A felelős orvosnak ezeket a lehetséges okokat és járulékos okokat is figyelembe kell vennie a diagnózis felállításakor, ha hatékonyan kívánja segíteni a betegeit. Ezt az átfogó anamnézist és diagnózist differenciáldiagnózisnak is nevezik.

2003-ban a SARS-ról szóló számos publikációban nem találtam meggyőző bizonyítékot a betegségeket okozó vírus létezésére, és a mai SARS-2 utódjárványra sem találtam bizonyítékot. Véleményem szerint a jelenlegi intézkedéseknél felelőtlen rémisztgetésekről és alapvető jogaink teljesen indokolatlan megsértéséről van szó. A pánikkeltés felelőtlenség!

Véleményem szerint nincs ok-okozati összefüggés a vírus kimutatása és a betegség között, kivéve a virológusok és azok fejében, akik hallgatják őket az egyre inkább félelem által vezérelt társadalomban. A laboratóriumi vizsgálat szerint bárki lehet vírus-pozitív – és teljesen egészséges lehet közben. Nem látom azt, hogy a jelenlegi laboratóriumi vizsgálatok bármit is mondanának egy betegség okáról – vagy magáról az egészségről.

Ezért alábbit proklamálom:

Nincs bizonyíték betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírusra. Inkább vannak megkérdőjelezhető laboratóriumi vizsgálatok, amelyeket nyilván soha nem lettek megfelelően hitelsítve.

A virológusok teljesen tévesen követelik maguknak a diagnózis értelmezésének abszolút lehetőségét, amint valamelyik megkérdőjelezhető laboratóriumi vizsgálatuk pozitív eredményt hoz. Ezenkívül a hagyományos orvostudomány nem hajlandó megfelelő differenciáldiagnózist kikövetelni. Nincs valódi szakmai vita a vírus kimutatásának kérdéséről és a felhalmozódott súlyos légúti megbetegedések valódi okairól. Ennek megváltoztatása érdekében 100 000 euró jutalmat ajánlok annak, aki egy tudományos publikációt tud a SARS-CoV-2 vírussal történő megfertőzési kísérletről prezentálni. A fertőzési kísérletnek megbízhatóan légzőszervi megbetegedésekhez kellett vezetnie a tesztalanyokban.

A betegséget okozó koronavírus SARS-CoV-2 bizonyításának feltételei

A vírus azonosítására használt laboratóriumi vizsgálat hitelesített és nagy tisztaságú kell legyen, nem lehetnek benne idegen részecskék és vegyi anyagok, egy biológiailag semleges oldatban kell jelen legyen, mint például desztillált víz. A teszt kalibrálását publikációban kell dokumentálni, és legalább egy másik, teljesen független kutatócsoportnak legalább egyszer meg kell azt erősítenie.

A megfelelően kalibrált vírusfelismerés csak a betegben határozhatja meg a specifikus vírust, egészséges embernél azonban nem.

A vizsgálati személyekkel, de legalábbis a főemlősökkel való fertőzési kísérletet sikeresen el kell végezni és bemutatni.

Ezt a fertőzési kísérletet legalább egyszer sikeresen meg kell tudja ismételni egy másik kutatócsoport, amely teljesen független az első kutatócsoporttól.

A sikeres fertőzés csak nagy tisztaságú kórokozóval hajtható végre. Semmi sem keverhető bele. Kivételt jelenthet a biológiailag semleges oldószerként, a desztillált víz.

A fertőzés a kísérlet során csak természetes úton jöhet létre, pl. a vírus aeroszolként történő permetezésével a tesztalanyok vagy főemlősök légútján keresztül.

A fertőzési kísérletet legalább 5 fős csoporttal vagy főemlősökkel kell végrehajtani – és mindegyikkel sikeresen.

A második, összehasonlító és véletlenszerűen összeállított tesztcsoportnak ugyanolyan eljárással placebót kellett kapnia, ami külsőleg nem lehet felismerhető. Biztosítani kell egy megbízható „vakítást”, hogy a vizsgálati személyzet befolyásolás nélkül rögzíthesse a fellépő tüneteket.

Ha a tudományos publikáció, amelyet bemutatnak nekem, nem fedi le mind a nyolc pontot, de egy vagy több más publikációra hivatkozik, úgy azokat is be kell nyújtani.

Nem elég egy vagy több internetes linket elküldeni nekem e-mailben. A kiadványokat eredetileg vagy másolatként, PDF-fájlként, könnyen olvasható formában, németül vagy angolul kell elküldeni nekem.

A kiadványhoz csatolni kell a német nyelvű, legalább 4000 karakter hosszú indoklást. A nyeremény kifizetésének alapja ez az indoklás – de természetesen csak akkor, ha azt a kísérő kiadvány 100% -ban alátámasztja.

Forrás: https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020032201.html


A lekövetett tények szerint Gates pénzelte szervezetek felépítettek egy plusz cenzor-rendszert a meglévőkkel párhuzamosan, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy az oltásokkal és a kamujárvány műcirkusszal szemben ne lehessen semmit sem megfogalmazni, illetve Gates és érdekkörei tevékenységeit tisztára próbálják mosni hazudozással.

Leleplező videó itt.


Egy 2012-ben titkosítás alól feloldott, 1977-es tanulmány szerint, tesztek (1970 óta) alapján a milliméteres rádióhullámok (1-10mm, 30-300GHz, az 5G jelenleg 39GHZ-ig használatban) megváltoztatták a test biológiáját (bőr, belső szervek, vér, csont, stb.).

{És egy 2001-es tanulmány szerint a 60GHz-es rádióhullámok 98%-át elnyeli az oxigén.}

kép1 kép2 kép3 kép4 kép5

#5G