1Te blog

(Főként igazságkereső cikkek-videók, és néhány tisztánlátótól átvett vélemény.)

Idézetek. Gondolkodjatok egyéb mikrohullámokban is, mint az 5G.

A tünetek súlyossága a fájdalomtól és a fülcsengéstől a kognitív nehézségekig terjed.

A Nemzeti Tudományos, Mérnöki és Orvosi Akadémiák szakértői bizottsága 2020 decemberében arra a következtetésre jutott, hogy a mikrohullámú energia (konkrétan az irányított impulzus RF energia) “tűnik a legvalószínűbb mechanizmusnak az ilyen esetek magyarázatában azok közül, amelyeket a bizottság figyelembe vett”.

Az érintettek olyan tüneteket írtak le, mint halláskárosodás, memóriavesztés és hányinger. A spekulációk középpontjában egy hangfegyver állt, egyes kutatók az infrahangot jelölték meg lehetséges okként.

A tünetek első fázisa (néha szorosan egy hallási vagy érzékelési esemény után) a következő tünetek közül egy vagy több tünetből állt: fejnyomás, dezorientáció, hányinger vagy fejfájás, egyensúlyzavar, vagy hallási vagy látási szindróma. A tünetek második, valamivel később jelentkező fázisa kognitív hiányosságokból, egyensúlyzavarokból vagy mindkettőből állt.

Impulzus elektromágneses energia és ultrahang

2022 február 1-én egy titkosítás alól feloldott amerikai hírszerzési jelentés (IC Experts Panel on Anomalous Health Incidents) az impulzusos elektromágneses energiát és az ultrahangot nevezte hihető okoknak, és azt mondta, hogy léteznek olyan elrejthető eszközök, amelyek előidézhetik a megfigyelt tüneteket.

Mikrohullámok

2018-ban Douglas H. Smith, a Pennsylvaniai Egyetem 21 érintett havannai diplomatát vizsgáló, a JAMA-ban megjelent tanulmányának vezető szerzője egy interjúban azt mondta, hogy a mikrohullámokat “fő gyanúsítottnak tekintik” a jelenség hátterében. A Neural Computation című folyóiratban Beatrice Alexandra Golomb által 2018-ban közzétett tanulmány elutasította azt az elképzelést, hogy hangtámadás lenne a tünetek forrása, és arra a következtetésre jutott, hogy a tények összhangban vannak az impulzusos rádiófrekvenciás/mikrohullámú sugárzásnak (RF/MW) való kitettséggel. Golomb azt írta, hogy (1) a diplomaták által jelentett zajok jellege összhangban volt az impulzus RF/MW által a Frey-effektuson keresztül okozott hangokkal; (2) a diplomaták által jelentett jelek és tünetek megegyeztek az RF/MW-expozícióból eredő tünetekkel (alvási, megismerési, látási, egyensúlyi, beszédproblémák; fejfájás; nyomás- vagy rezgésérzet; orrvérzés; agykárosodás és agyduzzanat); (3) “az oxidatív stressz az RF/MW-károsodás dokumentált mechanizmusa, amely összeegyeztethető a jelentett jelekkel és tünetekkel”; és (4) a múltban a Moszkvában lévő amerikai nagykövetséget a Moszkvai Jelnek nevezett mikrohullámú sugárzásnak tették ki. A Moszkvai Jelet egy szovjet kémkedési technikának vélték, amely egészségügyi hatásokkal is járhatott. Allan H. Frey idegtudós, akiről a Frey-effektust elnevezték, életképesnek tartja a mikrohullámú elméletet.

2020 decemberében a Külügyminisztérium megbízásából az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos, Mérnöki és Orvosi Akadémiáinak szakértői bizottsága által készített tanulmány közzétette jelentését, amely a következő következtetést vonta le: “Összességében az irányított impulzus RF energia ... tűnik a legvalószínűbb mechanizmusnak az esetek magyarázatában azok közül, amelyeket a bizottság figyelembe vett”, de “minden lehetséges ok spekulatív marad”, és “a jelentés nem tekinthető véglegesnek”. A David Relman által elnökölt bizottság tagjai Linda Birnbaum, Ronald Brookmeyer, Caroline Buckee, Joseph Fins, David A. Whelan és mások voltak. A bizottság megállapította, hogy az információ és a közvetlen bizonyítékok (például az érintett személyek orvosi vizsgálati adatai) hiánya korlátozta azt, hogy a jelenség magyarázatára vonatkozóan milyen következtetéseket tudott levonni. Egy 2021-es interjúban, amelyet Sarah McCammon-nak, az NPR műsorvezetőjének adott, Relman elmondta, hogy a bizottság a sérülések “legvalószínűbb” mechanizmusaként az “impulzusos vagy időszakos formában előforduló mikrohullámú sugárzást” azonosította, de nem tudott magabiztosan azonosítani semmilyen okot, mivel nem állt rendelkezésre “közvetlen bizonyíték arra, hogy ez biztosan megmagyarázná az egész történetet, vagy akár csak annak egy részét”. Relman elmondta, hogy a bizottságnak nem állt rendelkezésére elegendő információ annak értékeléséhez, hogy “mik lehetnek az ilyen impulzusos mikrohullámú energia különböző forrásai”, de a tények alapján a bizottságnak “az a nagyon is nyugtalanító elképzelése maradt, hogy ezt szándékosan állították elő más szereplők, akiknek a céljait nem igazán vagyunk abban a helyzetben, hogy megfejtsük”. Relman szerint “a lényeg az, hogy ez még mindig egy zavarba ejtő történet, amely további vizsgálatokat igényel”.

Több történet különböző, a tengerentúlon, köztük Oroszországban állomásozó nyugati diplomatáktól olyan rejtélyes betegségekről számol be az elmúlt évtizedek során, amelyek a mikrohullámú eszközöknek tulajdoníthatóak. 2014-ben egy nem titkosított NSA-jelentés szerint az 1990-es években egy ellenséges ország rendelkezett egy “nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverrendszerrel, amely képes lehet arra, hogy idővel és bizonyítékok hátrahagyása nélkül meggyengítse, megfélemlítse vagy megölje az ellenséget”.

Havana syndrome

The symptoms range in severity from pain and ringing in the ears to cognitive difficulties

an expert committee of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine concluded in December 2020 that microwave energy (specifically, directed pulsed RF energy) “appears to be the most plausible mechanism in explaining these cases among those that the committee considered”

Affected people described symptoms such as hearing loss, memory loss, and nausea. Speculation centered around a sonic weapon, with some researchers pointing to infrasound as a possible cause.

The first phase of symptoms (sometimes closely after an auditory or sensory event) consisted of one or more of the following symptoms: head pressure, disorientation, nausea or headache, vestibular disturbance, or auditory or visual syndromes. The second phase of symptoms, occurring sometime later, consisted of cognitive deficits, vestibular disturbances, or both.

Pulsed electromagnetic energy and ultrasound

On February 1, 2022, a declassified US intelligence report (IC Experts Panel on Anomalous Health Incidents) called pulsed electromagnetic energy and ultrasound plausible causes and said that concealable devices exist that could produce the observed symptoms.

Microwaves

In 2018, Douglas H. Smith, the lead author of a University of Pennsylvania study of 21 affected diplomats in Havana published in JAMA , said in an interview that microwaves were “considered a main suspect” underlying the phenomenon. A 2018 study published in the journal Neural Computation by Beatrice Alexandra Golomb rejected the idea that a sonic attack was the source of the symptoms and concluded that the facts were consistent with pulsed radiofrequency/microwave radiation (RF/MW) exposure. Golomb wrote that (1) the nature of the noises the diplomats reported was consistent with sounds caused by pulsed RF/MW via the Frey effect; (2) the signs and symptoms the diplomats reported matched symptoms from RF/MW exposure (problems with sleep, cognition, vision, balance, speech; headaches; sensations of pressure or vibration; nosebleeds; brain injury and brain swelling); (3) “oxidative stress provides a documented mechanism of RF/MW injury compatible with reported signs and symptoms”; and (4) in the past, the U.S. embassy in Moscow was subject to a microwave beam called the Moscow Signal. The Moscow Signal was inferred to be a Soviet espionage technique that might have also had health effects. Neuroscientist Allan H. Frey, for whom the Frey effect is named, considers the microwave theory viable.

In December 2020, a study by an expert committee of the U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, commissioned by the State Department, released its report, concluding, “Overall, directed pulsed RF energy ... appears to be the most plausible mechanism in explaining these cases among those that the committee considered” but that “each possible cause remains speculative” and that “the report should not be viewed as conclusive”. Chaired by David Relman, the committee included Linda Birnbaum, Ronald Brookmeyer, Caroline Buckee, Joseph Fins, David A. Whelan, and others. The panel stated that a lack of information and direct evidence (such as medical testing data about affected persons) limited what it could conclude about explanations of the phenomenon. In a 2021 interview with NPR's Sarah McCammon, Relman said that the committee identified “microwave radiation that occurs in a pulsed or intermittent form” as “the most plausible” mechanism for the injuries, but that it could not confidently identify any cause given the lack of “direct evidence that this could explain the entire story for sure or even parts of it.” Relman said the committee lacked information to assess “what the various sources of such pulsed microwave energy might be” but that the facts left the committee “with this very sort of disconcerting notion that it had been produced deliberately by other actors whose purposes we really weren't in a position to fathom.” Relman said that “the bottom line is that this is still a perplexing story that still needs further investigation.”

Multiple anecdotes from various Western diplomats stationed overseas, including in Russia, describe mysterious ailments during past decades that might be due to microwave devices. In 2014, an unclassified NSA report indicated a hostile country in the 1990s possessed a “high powered microwave system weapon that may have the ability to weaken, intimidate or kill an enemy over time and without leaving evidence.”

https://wikiless.org/wiki/Havana_syndrome


https://wikiless.org/wiki/Electronic_harassment


A nem halálos elektromágneses fegyverek néhány gyakori biológiai hatása a következő: – légzési nehézségek – tájékozódási zavar – hányinger – fájdalom – szédülés – egyéb szisztémás panaszok

Some common bio-effects of non-lethal electromagnetic weapons include: – Difficulty breathing – Disorientation – Nausea – Pain – Vertigo – Other systemic discomfort

https://wikiless.org/wiki/Directed-energy_weapon


https://web.archive.org/web/20221118204102/https://www.informed.hu/egpol_new/havanna-szindroma:-mi-az-es-mi-okozhatja-243328.html

https://web.archive.org/web/20221118204245/https://respublika.hu/a-havanna-szindroma/

https://web.archive.org/web/20221118204528/https://www.egeszsegkalauz.hu/orvosnal/diagnosztika/ezt-a-hangot-hallottak-a-havanna-szindromas-tisztviselok-video/dd9ryct


Az alábbi cikkben foglalt förtelem is magyarázatot ad sok kérdésre a degenerált szodomita világról, melyet ezek az elfajzott, torz démoni megszállottak tesznek ilyen mocskossá, kiszolgálva a pszichopata, sátánista elitet - szögletes zárójelben a saját megjegyzések:

Miért van visszatérőben a pogányság és a boszorkányság?

Egy nemrégiben a Massachusetts állambeli Salem-ben tett utazásom során ugyanezt a kérdést hallottam: Tényleg létezik a mágia? Számomra a válasz igen.

Két héttel ezelőtt, a Halloween előtt, a világjárvány kezdete óta először látogattam el a Massachusetts állambeli Salem-be. Megújítva éves halloween-i zarándoklatomat, el voltam ájulva attól, amit a Boszorkányvárosban találtam: nagyobb tömeg, hosszabb sorok és a különböző vallási hagyományoknak és etnikai identitásoknak megfelelő áruk szélesebb és üdvözlendő választéka.

A fekete köpenyeket és kúpos kalapokat viselő, kíváncsi tömegek között, a jólétet fokozó házi varázslatkészletekkel és gyertyákkal teli táskák között ugyanazt a kérdést hallottam: Tényleg létezik a mágia?

Számomra a válasz igen.

Egyike vagyok annak a több mint egymillió amerikainak, akik – akár büszkén, akár titokban, akár a fogyasztói társadalom erejéből fakadóan – gyakorolják a boszorkányság valamilyen formáját. A boszorkányság, amely magában foglalja a wicca-t, a pogányságot, a népi mágiát és más New Age hagyományokat, az egyik leggyorsabban növekvő spirituális út Amerikában.

A connecticuti Trinity College 1990-ben 8000 követőre becsülte a wicca követőinek számát. Az Egyesült Államok népszámlálási hivatala 2008-ban 342 000-re becsülte ezt a számot. A Pew Research Center 2014-es tanulmánya ezt a becslést többszörösére növelte, amikor azt állapította meg, hogy az amerikaiak 0,4%-a vallja magát pogánynak, wicca-nak vagy New Age-esnek. (A legtöbb modern pogány vallás, amelynek egyik fajtája a wicca, az elemek [bálványok] tiszteletében a kereszténység előtti hagyományokra támaszkodik). A jelentés szerint 2050-re az “egyéb vallásokat” – a judaizmuson, kereszténységen, iszlámon, hinduizmuson és buddhizmuson kívüli hiteket – gyakorló amerikaiak száma megháromszorozódna “nagyrészt az egyéb vallásokba (például a wicca és a pogány vallásokba) való átállás miatt”.

Az Amerikában élő boszorkányok pontos számát nehéz meghatározni, mivel sok gyakorló magányos, és – akár saját döntésükből, akár a körülmények miatt – nem vallják magukat nyíltan boszorkánynak. A növekedés azonban nyilvánvaló, különösen azok számára, akik életcéljuknak tekintik a közösség tanulmányozását.

“Egyértelműen növekszik” – mondta Helen A. Berger, aki a múlt héten beszélt velem telefonon. Berger az egyik legjelentősebb tudományos szakértője a kortárs boszorkányságnak és pogányságnak Amerikában, és a pogány közösség vonzerejéről az általa közösen vezetett felmérésekből merít ismereteket.

Berger szerint a wicca-t az 1960-as években kezdték el gyakorolni Amerikában a feministák, a környezetvédők és a strukturálatlan spiritualitást keresők. Nagyrészt földalatti mozgalom volt, de az 1980-as és 1990-es években megjelent, a boszorkányságról szóló kereskedelmi könyvek, például a “Charmed” és a “The Craft” című produkciók megnövekedett érdeklődést váltottak ki a fiatalok körében. Az online közösségek megtalálásának lehetőségével és a hagyományos vallásokhoz való kötődés csökkenésével a boszorkányság kezdett belépni a főáramlatba. ...

E gyakorlatok középpontjában az áll, hogy a boszorkányság lehetővé teszi számomra, hogy kiegyensúlyozottabb szemüvegen keresztül lássam a világot. Éreztem már a túlvilágiak megnyugtató jelenlétét a nehéz körülmények közepette, és tudom, hogy varázslat történik, amikor erőt gyűjtök, hogy meghúzzam a határokat, vagy elhessegetem a bűntudatot, amikor felbugyog, ha az önimádatot választom az önfeláldozás helyett.

Nem vagyok egyedül ezzel a tapasztalattal. Az olyan online platformok, mint a TikTok és az Instagram a mágikus gyakorlatok minden aspektusáról kínálnak útmutatókat. A boszorkányság hashtag-nek több mint 7 millió posztja van az Instagram-on, és több mint 11 milliárd megtekintés a TikTok-on, vagy ahogy a közösségben ismerik, WitchTok [BoszorkányTok]. A boszorkányságról szóló podcast-ok elvarázsolják az étert. A keresztek és Dávid-csillagok mellett a nagyobb kiskereskedelmi láncok, mint a Walmart és az Amazon, árulják a pentagramma boszorkánysági szimbólumot, az ingás jóslóeszközöket és a varázslatokhoz és rituálékhoz szükséges szárított gyógynövényeket. A Tarot-kártyák használata elszaporodott a “lux” [cosmo. lux=luci>lucifer] magazinokban.

Érthető, hogy néhány követő kritizálta a kommercializálódást, azzal érvelve, hogy a halloween-i boszorkányjelmezek fenntartják a negatív sztereotípiákat, a házi varázslatkészletek árusítása pedig bagatellizálja a szent [értsd: sátáni] gyakorlatokat.

Ez a trend azonban teret teremtett az elismerésnek és a reprezentációnak. A boszorkányság elterjedése két időtlen és egyetemes késztetést tükröz: az igényt, hogy értelmet nyerjünk a káoszból, és a vágyat, hogy irányítsuk a körülöttünk lévő körülményeket. Az éghajlatváltozás [hazug], a háborúk és a jogfosztottság okozta szörnyű katasztrófák láttán nem meglepő, hogy a boszorkányság azok számára vonzó, akik meg akarják javítani azt [hazugság, mert azokat szolgálják, amelyek mindent bemocskolnak], ami bennünk és a világban elromlott. [Ez egy inverziós hazugság, ellentét. Ha ez igaz lenne, akkor Jézust követnék. Ezeknek az isteni szép és jó, ami szerintük romlott, és a normálisak számára romlott ezeknek a jó.]

Vannak a közösségen kívüli kritikusok is – azok, akik a boszorkányság minden formáját lenézik. Egy volt kollégám gyakran hangoztatta megvetését az én “hókuszpókuszom” iránt. De néhány hét szörnyű szerencsétlenség után egy nap bejött az irodámba, csendben becsukta az ajtót, és a segítségemet kérte. Tudok-e valamilyen varázsigét, valamilyen megoldást, ami megtörhetné az átkot, amelyről azt hitte, hogy szenved?

A boszorkányok régóta dicsérik az energia [gonosz], a tárgyak [bálványimádás] és az emberek közötti kapcsolatot, így megértettem a félelmét és a vágyát, hogy helyrehozza a dolgokat. Nem vagyok benne biztos, hogy valaha is beismerné, de a segítség, amit adtam neki, és a mögötte álló elmélet ma is visszhangra talál a tudományos és egészségügyi gyakorlatban. [PHARMAkia=varázslás]

Nézzük csak a kvantum összefonódást, amely az idei fizikai Nobel-díj középpontjában áll, és amely szerint a tárgyak láthatatlan módon befolyásolhatják egymást, még nagy távolságokról is. Vagy gondoljunk csak a nagyon népszerű tudatossági mozgalomra. A stressz és a traumák hatásainak csökkentésére szolgáló mélylégző gyakorlatok, pozitív megerősítések és vezetett meditációk – mint például a varázslatok – a test és elme kapcsolatát használják az önimádat elősegítésére és a körülmények javítására.

Hétfőn, amikor emberek milliói ünneplik a Halloween-t (a boszorkányok Samhain néven ismerik a halottak tiszteletére rendezett pogány ünnepet), számtalan Jack-o'-lantern [töklámpás] fogja díszíteni az ajtók küszöbét szerte Amerikában. Különös vigaszt nyújt számomra az a tudat, hogy ezeket az izzó tököket, egy maradandó pogány [értsd: sátánista] szokást, oly sokan elfogadják közülünk. Ez emlékeztet arra, hogy a mágia egyszerre lehet jelzőfény [értsd: lucifer] az éjszakában, valamint a remény és a gyógyulás [értsd: megszállottság] forrása, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. [Ezeknek a démonoknak van szüksége a még több lélekre.]

(cikk)


Barátom és kollégám, Dr. Mary Talley Bowden nemrég tette fel ezt a fontos kérdést, amely a világjárvány idején sokakat zavarba ejtett: “Egy 5 éves korom óta barátom nem akar velem semmit sem kezdeni most a Covid nézeteim miatt. Tudom, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk már. @akheriaty meg tudod magyarázni a pszichopatológiát?”

Azt javaslom, hogy a szociálpszichológia két beszámolója – Matthias Desmet tömegalakítási elmélete és Rene Girard mimetikus fertőzéselmélete – segít megválaszolni ezt a kérdést. Ez a két elmélet nagymértékben hozzájárul a világjárvány során kialakuló néhány rejtélyesebb viselkedésforma magyarázatához.

Az első elmélet, a tömegalakítás, akkor került a nyilvánosság elé, amikor Robert Malone röviden összefoglalta Joe Rogan podcast-jében. Az internet felrobbant, ahogy az emberek többet akartak megtudni a koncepcióról. A Google technikai főnökei közbeléptek, hogy eltemessék az elméletről szóló információkat, amikor az emberek a “tömegalakításra” kerestek. Ez az interjú miatt Malone állandó Twitter-börtönbe került, Rogan-ra pedig dühösek lettek.

Desmet elmélete azonban az elmúlt száz évben felhalmozott szilárd társadalomelméleti és pszichológiai ismereteken alapul. Ahogy Desmet, a Genti Egyetem professzora leírja, a tömegalakítás feltételei között az emberek nem azért vesznek be egy narratívát, mert az igaz, hanem mert az bebetonoz egy társadalmi köteléket, amelyre nagy szükségük van.

A tömeg- (vagy közönség-) formálás egy társadalomban nagyon sajátos feltételek mellett alakul ki. Az első feltétel az, hogy az emberek a más emberekhez való kötődés hiányát, az értelmes társadalmi kötelékek hiányát tapasztalják. Gondoljunk csak a magány járványára, amelyet a bezárások csak súlyosbítottak. Az egyetlen kötődésünk virtuális volt, ami a valódi emberi kapcsolatok elszegényedett helyettesítője.

A második állapot az élet értelmének hiánya, ami közvetlenül következik a társadalmi hálózatokba – családi, szakmai, vallási stb. hálózatokba – való beágyazottság hiányából. Desmet ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy a Gallup 2017-es felmérése szerint az emberek 40%-a teljesen értelmetlennek élte meg a munkáját, további 20% pedig arról számolt be, hogy a munkájának erős értelemhiánya van. Mindössze 13% találta értelmesnek a munkáját.

Más társadalomelméleti szakemberek Max Weber-től Emile Durkheim-ig dokumentálták ezt a társadalmi atomizálódás és a vallási dimenzió elvesztésének tendenciáját az elmúlt két évszázadban Nyugaton. A tömegalakítás előfordulása tehát a 19. és 20. században vált gyakoribbá, amikor az ember és a világ mechanisztikus szemlélete kezdett uralkodóvá válni.

A tömegképződés harmadik feltétele a népességben szabadon lebegő szorongás magas szintje. Nincs szükség tanulmányokra, diagramokra és grafikonokra – bár most már rengeteg van belőlük –, hogy ezt az állapotot a világjárvány idején világszerte bebizonyítsuk. A szabadon lebegő szorongás a félelem egy olyan formája, amely nem irányul egy konkrét tárgy vagy helyzet felé. Ha félek a kígyóktól, tudom, hogy mitől félek, és így tudom kezelni ezt azáltal, hogy nem megyek el az állatkert hüllőosztályára, és nem túrázom a sivatagban.

A szabadon lebegő szorongás, mint például a láthatatlan vírus által keltett szorongás, rendkívül elviselhetetlen, mert az embernek nincsenek eszközei arra, hogy szabályozza vagy kontrollálja. Az ebben az állapotban krónikusan megrekedt emberek kétségbeesetten keresnek valamilyen eszközt, amivel kiszabadulhatnak belőle. Tehetetlennek érzik magukat, mert nem tudják, hogy mit kerüljenek vagy mi elől meneküljenek, hogy ezt az ellenszenves lelkiállapotot kezelni tudják.

A negyedik állapot, amely az első háromból következik, a frusztráció és az agresszió magas szintje a lakosság körében. Ha az emberek úgy érzik, hogy szociálisan elszakadtak, hogy az életüknek nincs értelme vagy jelentősége (esetleg azért, mert nem tudnak dolgozni, vagy iskolába járni a bezártság körülményei között), hogy szabadon lebegő szorongás és pszichológiai szorongás gyötri őket, amelynek nincs egyértelmű oka, akkor frusztráltnak és dühösnek is fogják érezni magukat. És nehéz lesz tudni, hogy hová irányítsák ezt a dühöt, ezért az emberek olyan tárgyat keresnek, amelyhez szorongásukat és frusztrációjukat kapcsolhatják.

Ha ilyen körülmények között a tömegmédián keresztül egy olyan narratívát terjesztenek elő, amely a szorongás tárgyát jelzi, és stratégiát kínál e célpont kezelésére. Ez azonban nagyon veszélyes: az emberek feltűnően hajlandóak lesznek részt venni egy olyan stratégiában, amely a narratívában jelzett szorongás tárgyának kizárására vagy akár elpusztítására irányul.

Mivel sok ember kollektíven vesz részt ebben a stratégiában, egy újfajta társadalmi kötelék – egy új szolidaritás – jön létre. Az új társadalmi kötelék az embereket egy erősen averzív mentális állapotból szinte eufórikus megkönnyebbülésbe viszi, ami arra sarkallja őket, hogy részt vegyenek egy társadalmi tömeg kialakításában. Az emberek újra elkezdik érezni az összetartozást, és ezzel a válság egy része megoldódik. Az életnek ezzel a közös kötődéssel kezd értelmet adni, megoldva az értelem problémáját azáltal, hogy egyesülnek a szorongás tárgya ellen, ami egyben a frusztrációjuk és agressziójuk levezetését is lehetővé teszi. De a tömeg álszolidaritása így mindig egy megbélyegzett külső csoport ellen irányul; az övék a harag és az undor által bebetonozott közös kötelék.

Az emberek nem azért veszik be a narratívát, mert hisznek benne, még akkor is, ha az abszurddá válik, és nem áll kapcsolatban a tényekkel, hanem éppen azért, mert az olyan társadalmi köteléket teremt, amelyről nem akarnak lemondani. Mint a hipnózisban, látóterük túlzottan beszűkül, és kizárólag az elfogadott narratíva elemeire összpontosít. Lehet, hogy halványan tudatában vannak a járulékos károknak vagy az ellentmondó tényeknek, de ezeknek alig vagy egyáltalán nincs kognitív vagy érzelmi hatásuk – a bizonyítékok egyszerűen megszűnnek számítani.

Az új társadalmi tömeg haragja pontosan azok ellen az emberek ellen irányul, akik nem akarnak részt venni a tömegalakításban, akik elutasítják az új társadalmi kötelék alapját. Hónapokig, amikor az elnöktől kezdve a közegészségügyi tisztviselőkig magas rangú személyiségek panaszkodtak a “be nem oltottak világjárványa” miatt, világossá vált, hogy ki volt a kijelölt célpont: azok, akik elutasították a társadalmi távolságtartást, a maszk viselését, a védőoltást vagy más kovid intézkedéseket.

Az ezen intézkedések köré csoportosuló tömeg számára ezek rituális viselkedéssé válnak, amelyek megszilárdítják a társadalmi köteléket.

A rituáléban való részvétel, amely nélkülözi a pragmatikus előnyöket és áldozatot követel, azt bizonyítja, hogy a kollektíva magasabb rendű, mint az egyén. A lakosság ezen része számára nem számít, hogy az intézkedések abszurdak-e. Gondoljunk például arra, hogy egy étterembe maszkkal a fejünkön sétálunk be, és amint leülünk, azonnal levesszük.

Desmet kutatásai szerint a teljes népesség körülbelül 30%-a, jellemzően azok, akik temperamentumilag hajlamosak a hipnózisra, teljes mértékben elfogadják azt a narratívát, amely ezt a tömegalakítási folyamatot irányítja. További 40-50% nem fogadja el teljesen a narratívát, de nem is akar nyilvánosan ellenállni, és nem akarja magára vonni az igaz hívők 30%-os szegmensének elmarasztalását. A lakosság további 10-20%-a nem könnyen hipnotizálható, és továbbra is nagyon ellenáll a tömegformálás folyamatának, sőt, megpróbál ellenállni annak romboló túlkapásainak. Az egyén intelligenciaszintje nem korrelál azzal, hogy melyik csoportba kerül, bár néhány személyiségtényező valószínűleg igen.

A tömegbe tartozó egyének áthatolhatatlanok a racionális érvelésre, és ehelyett az élénk vizuális képekre reagálnak, beleértve a grafikonokon és diagramokon bemutatott számokat és statisztikákat, valamint a narratívában központi szerepet játszó üzenetek ismétlését. Desmet továbbá azt állítja, hogy – akárcsak a hipnotizált állapotban, ahol az ember érzéketlen lehet a fájdalomra, ami még az érzéstelenítés nélküli műtétet is lehetővé teszi – a tömegalakítás folyamatába belekerült valaki radikálisan érzéketlenné válik az élet egyéb fontos értékei iránt. Mindenféle javakat elvehetnek tőle, beleértve a szabadságát is, és ő alig vesz tudomást ezekről a veszteségekről és károkról.

Szélsőséges esetekben a tömegek képesek lesznek atrocitások elkövetésére, miközben azt hiszik, hogy szinte szakrális kötelességet teljesítenek a nagyobb jó érdekében. Ahogy Gustave Le Bon, az 1895-ben megjelent klasszikus mű, “A tömeg: A népszerű elme tanulmánya” című könyv szerzője rámutatott: ha az ébren lévők megpróbálják felébreszteni az alvajárókat, kezdetben kevés sikerrel fognak járni; azonban továbbra is békésen és erőszakmentesen kell próbálkozniuk, hogy megakadályozzák a legrosszabb kimeneteleket. Minden erőszakot ürügyként fognak felhasználni az agresszorok, hogy fokozzák üldözésüket és elnyomásukat. Ezért fontos, hogy továbbra is kimondjuk az igazságot és erőszakmentes ellenállást gyakoroljunk.

A tömegalakulás elmélete mellett a jelenség megértéséhez hasznosak a 20. század egyik legnagyobb gondolkodójának, Rene Girard stanfordi professzornak a mimetikus fertőzésről és a bűnbakképző mechanizmusról szóló meglátásai. Ez sok tekintetben kiegészíti a tömegképződési elméletet. Girard úgy látta, hogy nemcsak egymás viselkedését, hanem egymás vágyait is utánozzuk. Végül is ugyanazt (ugyanazokat) a dolgot (dolgokat) akarjuk, például: “Elsőnek kell beállnom a sorba a védőoltásért, ami lehetővé teszi, hogy visszakapjam az életemet”.

Ez mimetikus rivalizáláshoz vezethet, és növelheti a társadalmi feszültséget és konfliktust. Az a mechanizmus, amelyet a társadalmak e konfliktus feloldására használnak, a bűnbakképzés. A társadalmi feszültséget (amelyet a bezárások során és a félelemalapú propagandával felerősítenek) egy személynek vagy személycsoportnak tulajdonítják, azzal a javaslattal, hogy ha csak megszabadulunk a [töltse ki az üres mezőt “tisztátalan” társadalmi tag(ok)kal], akkor a társadalmi feszültség feloldódik.

A bűnbak (ebben az esetben az oltatlanok) száműzése vagy megsemmisítése hamisan azt ígéri, hogy a társadalom visszatér a harmonikus állapotba, és eloszlatja az erőszakos konfliktus veszélyét. Bár a bűnbakképzés némileg enyhíti a társadalmi feszültségeket, ez mindig csak átmeneti. A mimetikus rivalizálás folytatódik, a társadalmi feszültségek ismét felerősödnek, és újabb bűnbakot kell keresni (pl. most az ellenség az állítólagos dezinformációk terjesztői). A körforgás folytatódik.

Érdekes mellékes megjegyzésként Girard azt állította, hogy Krisztus keresztre feszítése leleplezte ezt a bűnbakképző mechanizmust, és egyúttal meg is szüntette annak hatalmát, mivel felfedte, hogy a bűnbak ártatlan áldozat – ezzel megfosztva a bűnbakképző mechanizmust ideiglenes hatalmától. A bűnbak áldozatának ártatlansága, a mimetikus fertőzés végső fázisa olyan lecke, amelyet még mindig nem tanultunk meg.

https://aaronkheriaty.substack.com/p/mass-formation-mimetic-contagion


Az emberek és a gépek összeolvadását a globalisták érdekeinek előmozdítására, az emberiség átformálására és az életünk minden területének teljes ellenőrzésére használják fel.

Dr. Oskar Villani jövőkutató már 2014-ben kijelentette, hogy az embereket alig látható számítógépes chipekkel lehet megfigyelni. Ezeket az apró chipeket “okospornak” nevezik. Több száz ilyen chipet lehet “átültetni” egy személyre egy egyszerű kézfogással. A fejlesztésben jelentős részt vállalt a DARPA, az amerikai védelmi minisztérium katonai kutatóintézete. Azt is megtalálták a módját, hogy a Smart Dust segítségével leolvassák agyhullámainkat és jelzéseinket, potenciálisan feltárva a ki nem mondott gondolatokat és hangulatokat. Az ember és a gépek összeolvadását arra használják, hogy a globalisták érdekeit előmozdítsák, átformálják az emberiséget, és teljes ellenőrzést szerezzenek életünk minden aspektusa felett.

Oskar Villani jövőkutató 2014-es interjúja

Úgy tűnik, hogy szabad szemmel alig látható, apró chipeket lehet átültetni más emberekre egy kézfogással – már nem is szükséges mikrochipeket beültetni az emberek megfigyeléséhez. Oskar Villani jövőkutató 2014. július 1-jén a német televízió “Heute Konkret” című műsorának vendége volt. A közel 5 perces interjú azzal kezdődik, hogy Villani kezet fog a műsorvezetővel, Claudia Reitererrel, majd elmondja, hogy most már több száz mikrochipet ültetett belé, amelyekkel mostantól akár 14 napig is megfigyelheti őt, és kiolvashatja a legkülönfélébb adatokat.

Ezeket az apró chipeket “Smart Dust”-nak nevezik, több száz darabot lehet “átvinni” egy egyszerű kézfogással. A fejlesztésben jelentős részt vállalt a DARPA, az amerikai védelmi minisztérium katonai kutatóintézete. Villani arról is beszámolt, hogy van mód arra, hogy a Smart Dustot az agyunk megfigyelésére használják.

Több száz megfigyelőchip egy kézfogásban

A chipek az emberek kezére tapadhatnak, és világszerte nyomon követhetik az embereket, orvosi adatokat, például a vérnyomás vagy a vércukorszint, valamint biometrikus adatokat gyűjthetnek. A normál kézmosás legalább egy hétig nem távolítja el a chipeket. Ez azt jelenti, hogy már 2014-ben lehetővé vált az emberek teljes megfigyelése. A jövőbeni fejlesztések segítenének abban, hogy ezek az eszközök teljesen észrevétlenek legyenek.

Mivel az intelligens poreszközök miniatűr érzékelők, bármit rögzíthetnek, amire beprogramozzák őket. Mivel azonban olyan kicsik, ezért nehéz észrevenni őket. A kritikusok már régóta figyelmeztetnek a technologizáció előretörésére. Az, amit egykor támogatásnak szántak, megakadályozhatja a személyes fejlődést, és lehetővé teheti a teljes ellenőrzést. Még a csecsemőket és a gyerekeket sem kímélik.

Intelligens por: Katonai kutatások révén kifejlesztett

Mivel az úgynevezett “intelligens port” már az 1990-es években kifejlesztette Dr. Kris Pister, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem villamosmérnöki professzora, mint az intelligens vezeték nélküli érzékelők egyszerű felhasználási módját, Pister egy olyan világot képzelt el, ahol a mindenütt jelenlévő érzékelők szinte bármit képesek mérni. Nem meglepő módon az amerikai hadsereg adta a lendületet, a finanszírozást és a fejlesztést.

1997-ben a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, a Védelmi Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége) finanszírozta Pister kutatását a Smart Dust projekt részeként. (A DARPA részt vett az mRNS technológia fejlesztésében is). Ezután 2001-ben az amerikai hadsereg megfigyelési tesztet végzett az eszközökkel. Miután sikeresen kiszámították 142 katonai jármű sebességét és irányát, a tesztet nagy sikernek nyilvánították.

Agymegfigyelés

Az MIT 2013-ban számolt be arról, hogy “Hogyan kémkedhet az agyad után az okos por”. A tanulmányból kiderült, hogy az okos port már kifejlesztették, használják, és hamarosan életünk mindennapi részévé válik.

Ismét a Berkelyi Kaliforniai Egyetem kutatói voltak az elsők, akik elsőként javasolták az általuk “neurális pornak” nevezett, milliméteres méretű érzékelőket, amelyeket be lehet ültetni a testbe, és az idegek és izmok stimulálására, valamint a különböző szervek aktivitásának megfigyelésére lehet használni.

Ez “sok kis vezeték nélküli mikroelektromechanikus rendszerből (MEMS)” áll. A MEMS-ek apró, kamerákkal, érzékelőkkel és kommunikációs mechanizmusokkal ellátott eszközök, amelyek továbbítják a tárolásra és további feldolgozásra szánt adatokat. Méretük általában 20 mikrométer és egy milliméter között van. Vezeték nélkül csatlakoznak egy számítógépes hálózathoz, és egy adott területen elosztva feladatokat látnak el, általában RFID-technológiával(rádiófrekvenciás azonosítás) rögzíthetők.

Elon Musk és a Neuralink: Musk Musk: Hamarosan olvashatjuk az emberek gondolatait

2016-ban a DARPA programvezetője, Doug Weber kijelentette, hogy “a neuralink [megjegyzem: okospor] radikális eltérést jelent a hagyományos megközelítéstől, amely rádióhullámokat használ a beültetett eszközökkel való vezeték nélküli kommunikációra”. És tovább: “Testünk lágy részei nagyrészt sós vízből állnak. A hanghullámok akadálytalanul áthatolhatnak ezen a szöveten, és nagy pontossággal fókuszálhatók a testünk mélyén lévő idegi célpontokra, míg a rádióhullámok nem.” Az ultrahang használata az idegporral való kommunikációhoz azt is lehetővé teszi, hogy az érzékelők kisebbek legyenek. Például tűvel történő injekciózással be lehet őket juttatni a szervezetbe.

Ez tehát egy olyan technológia, amelyet a transzhumanisták szellemében lehet használni. Elon Musk már megalapította a Neuralink nevű céget, amelynek célja az emberi agy és a számítógép összekapcsolása. A cég egy ultranagy sávszélességű agyi chipet fejleszt, amely összeköti az embert, a számítógépet és a mesterséges intelligenciát, amit Musk úgy emleget, mint “egy Fitbit a koponyában, apró vezetékekkel”.

Musk és a Neuralink 2020-ban sikeresen demonstrálta, hogy éppen egy ilyen chipet ültettek be sertésekbe, a következő célpontjuk pedig az ember lesz.

2021-ben egy új videóban méltatta a Neurlink fejlődését, amelyben állítása szerint egy 9 éves makákó majom pingpongozik az elméjével. A Neuralinkeket a videó szerint Pager agyának mindkét oldalán elhelyezték. A linkek az agy azon részeit követik, amelyek a kéz és a kar mozgására összpontosítanak, és rögzítik az idegi aktivitást.

Világgazdasági Fórum

Az emberi agy és a számítógépek összekapcsolása minden globalista és szervezete célja. Nézze meg a Világgazdasági Fórum vezetőjét és a “transzhumanizmus” rajongóját, Klaus Schwabot, aki ebben a 2016-os interjúban lazán beszél egy olyan jövőről, ahol chipeket ültetnek majd az emberek agyába,

Schwab kifejtette, hogy ezek a chipek “közvetlen kommunikációt jelenthetnek az agyunk és a digitális világ között”. Szerinte amit látni fogunk, az a “fizikai, digitális és biológiai világ egyfajta fúziója”, más szóval a transzhumanizmus.

Schwab két könyvet is írt a transzhumán forradalomról: “The Fourth Industrial Revolution” (2017) és “Shaping the Fourth Industrial Revolution” (2018), amelynek előszavát Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója írta. És ne feledkezzünk meg a másik, “Covid-19: The Great Reset” (2020. július), amely megvilágítja azt a stratégiát, amely a vírusválságot a forradalom valódi potenciáljának felszabadítására használja fel.

“A negyedik ipari forradalom alakítása” című könyvében Schwab egy olyan jövő mellett érvel, amelyben a hatóságok képesek lesznek a technológia és az emberi test keveredését kihasználva “behatolni elménk eddig privát terébe, olvasni a gondolatainkat és befolyásolni a viselkedésünket”.

Schwab azt írja, hogy “a bűnüldöző szervek és a bíróságok egyre inkább képesek lesznek olyan technikákat alkalmazni, amelyekkel meghatározhatják a bűncselekmény valószínűségét, felmérhetik a bűnösséget, vagy akár közvetlenül az emberek agyából hívhatnak le emlékeket”, és hozzáteszi: “Egy nap talán még az országhatár átlépése is részletes agyszkenneléssel jár majd, hogy felmérjék az egyén biztonsági kockázatát.”

Klaus a továbbiakban azt állítja, hogy “a negyedik ipari forradalom technológiái nem állnak meg annál, hogy a körülöttünk lévő fizikai világ részévé váljanak; a részünkké válnak” – tette hozzá,

Valóban, néhányan már most úgy érezzük, hogy okostelefonjaink önmagunk kiterjesztéseivé váltak. A mai külső eszközök – a viselhető számítógépektől a virtuális valóság headsetekig – szinte biztosan beültethetővé válnak a testünkbe és az agyunkba.

Az exoskeletonok és protézisek növelni fogják fizikai erőnket, míg a neurotechnológia fejlődése fokozza kognitív képességeinket. Képesebbé válunk arra, hogy manipuláljuk saját génjeinket és gyermekeink génjeit.

Az emberekbe már évek óta chipeket ültetnek be, amelyek az 5G hálózaton keresztül digitális valutákhoz és okoseszközökhöz kapcsolódnak, hogy közvetlenül feldolgozzák a fizetéseket, és lehetővé tegyék számukra, hogy hozzáférjenek otthonukhoz, irodájukhoz és edzőtermeikhez. A chipek lehetővé teszik továbbá, hogy a nagy technológiai adatbázisok és a kormányzati megfigyelési intézkedések nyomon követhessék és megfigyelhessék tartózkodási helyüket, tevékenységeiket és viselkedésüket.

A totalitárius technokrácia globális rendszere megérkezett; persze biztos vagyok benne, hogy ez csak nekünk fog segíteni! Milyen izgalmas “szép új világba” lépünk be. Ahogy Klaus megjegyzi:

“Nemcsak azt fogja megváltoztatni, amit csinálunk, hanem azt is, hogy kik vagyunk. Kihatással lesz az identitásunkra és a hozzá kapcsolódó összes kérdésre: a magánéletünkre, a tulajdonlásról alkotott elképzeléseinkre, a fogyasztási szokásainkra, a munkára és a szabadidőre szánt időnkre, valamint arra, hogy hogyan fejlesztjük karrierünket, hogyan műveljük képességeinket, hogyan ismerkedünk emberekkel és hogyan ápoljuk kapcsolatainkat.”

https://rairfoundation.com/the-great-transhumanism-reset-smart-dust-spying-on-your-brain-human-microchipping-video/

#nanotech


A grafén mikrolemezek spontán membránpenetráción keresztül jutnak be a sejtekbe a peremek és a sarokpontok szegélyével

A grafénalapú anyagok és a sejtmembránok kölcsönhatásának megértése és szabályozása kulcsfontosságú a grafénalapú orvosbiológiai technológiák fejlesztéséhez, valamint a grafénnel kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kérdések kezeléséhez. Nagyon keveset tudunk az ultravékony 2D szintetikus anyagokkal érintkező sejtmembránok alapvető viselkedéséről. Itt a grafén és a néhány rétegű grafén (FLG) mikrolemezek kölcsönhatásait vizsgáljuk három sejttípussal és modell lipid kettősrétegekkel a durva szemcsés molekuladinamika (MD), az összes atomos MD, az analitikus modellezés, a konfokális fluoreszcencia képalkotás és az elektronmikroszkópos képalkotás kombinálásával. A képalkotó kísérletek a 0,5 és 10µm közötti oldalméretű FLG-minták esetében a széleken történő felvételt és teljes internalizációt mutatnak. Ezzel szemben a szimulációk a kBT-hez viszonyítva nagy energiahatárokat mutatnak a hasonló méretű modell grafén vagy FLG mikrolemezek membránbehatolásához. A részletesebb szimulációk feloldják ezt a paradoxont, mivel azt mutatják, hogy a behatolás a sarkoknál vagy aszperitásoknál kezdődik, amelyek a gyártott grafénanyagok szabálytalan szélei mentén bőségesen előfordulnak. Az ilyen éles kiemelkedések általi helyi áthatolás elindítja a membrán terjedését a kiterjesztett grafénszegély mentén, és így elkerülhető az egyszerű idealizált MD-szimulációkban számított magas energiahatár. Azt feltételezzük, hogy ez a mechanizmus lehetővé teszi még a nagyméretű, mikrométeres oldalméretű többrétegű lapok sejtes felvételét is, ami összhangban van a primer humán keratinociták, humán tüdőhámsejtek és egér makrofágok esetében kapott multimodális bioképalkotási eredményeinkkel.

https://web.archive.org/web/20210709041238/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725082/

#grafen


Jegyezzétek meg a következő kifejezést, mely szinte minden psyop (pszichológiai hadművelet) része: controlled opposition, azaz irányított ellenzék, de mivel nem csak politikára vonatkozik (pl. spirituális területen is használják régóta), jobban érthető úgy, hogy irányított, kézben tartott, tervezett ellentét. És rakjátok mellé a szabadvakoló sátánista elit kedvenc szlogenjét: ordo ab chao, azaz káoszból rend, vagyis hegeli dialektika, az elérni kívánt megoldáshoz egy problémát, káoszt generálni, hogy a tervezett megoldás felé terelhetőek legyenek az emberek. Harmadikként: a fear-mongering, félelem-kereskedelem mindig a legjobb hipnotizáló-manipulációs eszköz. Ezeknek a kifejezésnek a tükrében érdemes vizsgálni az eseményeket, azokat is, amelyeket az alternatív média terjeszt.


2001-ben szimulációs gyakorlat egy himlő világjárvánnyal, mint himlővel történő bioterrorizmus. A szimulációs gyakorlat neve Sötét Tél (Dark Winter). https://web.archive.org/web/20190819014127/https://centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/Dark%20Winter%20Script.pdf

2021-ben a politikai vezetők (hatalmi bábok) sűrűn használják a Dark Winter kifejezést. https://www.bitchute.com/video/OYR2Jsv8QZ9U/

2021-ben Bill Gates jósolgat egy himlő világjárványt, mint himlővel történő bioterrorizmus. (És “Bacilus játékok” nevű projektjét erőlteti a világ államaira.) https://web.archive.org/web/20211105114424/https://www.ibtimes.sg/bill-gates-warns-smallpox-terror-attacks-tells-global-leaders-use-germ-games-prepare-61100

Ne felejtsük el azt sem, hogy 2019 októberében tartották az Event 201 nevű szimulációs gyakorlatot, mely egy leendő koronavírus világjárványt szimulált. Micsoda véletlenek.


- Körülvesz minket. Még most, ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy bekapcsolod a tévét. Mindig érzed. Amikor munkába mész, vagy épp templomba. Amikor befizeted az adót. Ez a világ, amellyel eltakarják előled az igazságot. - Az igazságot? - Hogy rabszolga vagy. Megkötözve születtél, mint mindenki. Egy börtönben, amely érzékeiddel fel nem fogható. Börtön az elméd számára.