1Te blog

Egy 2012-ben titkosítás alól feloldott, 1977-es tanulmány szerint, tesztek (1970 óta) alapján a milliméteres rádióhullámok (1-10mm, 30-300GHz, az 5G jelenleg 39GHZ-ig használatban) megváltoztatták a test biológiáját (bőr, belső szervek, vér, csont, stb.).

{És egy 2001-es tanulmány szerint a 60GHz-es rádióhullámok 98%-át elnyeli az oxigén.}

kép1 kép2 kép3 kép4 kép5


Hivatalos videó egy 2005-ös Pentagon kutatásról, melyben arról beszélnek, hogyan lehet kiölni az emberekből vakcinázással az Isten-gént, vagyis a lelket, hitet. Itt: https://frama.link/EEUFQBgq

Érdekesen egybevág Rudolf Steiner figyelmeztetésével:

“A jövőben a lelket orvostudománnyal fogjuk kiiktatni. Az 'egészségvédelem' ürügyén lesz egy oltóanyag, mellyel az emberi testet minél korábban, közvetlenül a születés után kezelésbe veszik, úgy, hogy az emberi lény a lélek és a Szellem létezésének képzetét ne tudja kialakítani. Materialista orvosokat bíznak meg az emberiség lelkének eltávolításával. Míg manapság az embereket különféle betegségek ellen oltják be, a jövőben a gyerekeket olyan anyaggal fogják oltani, melyet pontosan azzal a szándékkal állítanak elő, hogy az emberek ennek a vakcinának köszönhetően immunisak legyenek a spirituális élet 'őrültsége' iránti fogékonyságra. Az ember rendkívül eszes lesz, de nem fog öntudatot kifejleszteni, és épp ez a célja egyes materialista köröknek. Egy ilyen vakcinával könnyen el lehet érni, hogy az étertest belevesszen a fizikai testbe. Amint az étertestet leválasztották, az univerzum és az étertest kapcsolata rendkívül instabillá válik, és az emberből automata lehet, mivel az ember fizikai testét ezen a Földön a spirituális akarat csiszolja. Így az oltás egyfajta ahrimáni erővé válik; az ember nem tud többé megszabadulni egy adott materiális jellegű érzéstől. Szerkezetileg válik anyagivá, és nem tud többé felemelkedni a spirituálishoz.” (Rudolf Steiner, 1861-1925)

“In the future, we will eliminate the soul with medicine. Under the pretext of a 'healthy point of view', there will be a vaccine by which the human body will be treated as soon as possible directly at birth, so that the human being cannot develop the thought of the existence of soul and Spirit. To materialistic doctors, will be entrusted the task of removing the soul of humanity. As today, people are vaccinated against this disease or that disease, so in the future, children will be vaccinated with a substance that can be produced precisely in such a way that people, thanks to this vaccination, will be immune to being subjected to the 'madness' of spiritual life. He would be extremely smart, but he would not develop a conscience, and that is the true goal of some materialistic circles. With such a vaccine, you can easily make the etheric body loose in the physical body. Once the etheric body is detached, the relationship between the universe and the etheric body would become extremely unstable, and man would become an automaton, for the physical body of man must be polished on this Earth by spiritual will. So, the vaccine becomes a kind of arymanique force; man can no longer get rid of a given materialistic feeling. He becomes materialistic of constitution and can no longer rise to the spiritual.” (Rudolf Steiner, 1861-1925)


Aki hasonlóságot vél felfedezni az alábbi események (műhisztéria) és a mostaniak közt, az... képes gondolkodni.

Az első ilyen világhisztéria-keltésre alapozott oltásos népirtás a spanyolnátha volt. (Igen, jól olvastad, nem az influenza következménye volt a sok millió fatális végeredmény, hanem a rá adott oltásé.) Ez már feltűnt másoknak is.

Aztán az “ázsiai influenza” 1957. Hong Kong influenza 1968-tól (sertésinfluenza). Ennek utóhatása már közismertebb, ahol már a továbbfejlesztett műsorterv szerint vezényeltek. 1975-ben Ford elnök (U.S.) elrendelte a vakcinázást, a vakcina rekord idő alatt elkészült, majd sokkal több ember halt meg a vakcina beadása után, mint a járványtól. Aztán SARS/madárinfluenza 2002/2003, ez már frissített cirkuszi műsor. A 2009-es sertésinfluenza események már a sokadik ilyen terv-végrehajtás.

Vártak tíz évet az influenzával (közben bedobtak egy Zika-t), hogy teljesen új nevet adhassanak a propagandának, mert influenzaként már senkit nem érdekelt. Bevált, mivel a korona nevet nem ismerték a tömegek, rá lehetett hazudni bármit.

Videó itt.

Frissítés:

Bizonyítékok, hogy már 2012-ben megpróbálták a jelenlegi korona műcirkuszt elsütni:

2012.11.20. Denevérvírus támadott meg embereket 2012.12.20. Denevérektől jön az új veszélyes vírus 2013.05.29. WHO: A koronavírus világméretű veszélyt jelent “a tavaly felfedezett koronavírus” (így!) vs Orvosi Hetilap 1976

2011“A bilderbergiek éves találkozóin felmerült elképzeléseket és politikai alapelveket használják fel, hogy a világ vezetö lapjai és hírszolgáltatói létrehozzák a híreket. Az a lényeg, hogy a bilderbergiek uralkodó nézeteit olyan vonzóvá tegyék, hogy közérdekké váljanak, és így rákényszerítsék a világ vezetöit, hogy behódoljanak a 'Világ Urainak' igényei elött. A 'szabad sajtó' teljes egészében ki van szolgáltatva a bilderbergieknek, feladatuk a jóváhagyott propaganda terjesztése.” (Daniel Estulin, újságíró, kutató)

“A CFR meggyözödése szerint 'küszöbön áll a teljes viselkedéskontroll miközben az emberiségben ez egyáltalán nem tudatosult'. A liberális National Education Association rámutat a régi hegeli dialektikus módszer mai, kifinomultabb változatának – a szovjet agymosási rendszer magjának – hatékonyságára. A viselkedés befolyásolására három alapszabály létezik: 1. A gondosan kitervelt megtévesztésnek tartalmazni kell az igazság szikráját. 2. A félrevezetésnek elég körmönfontnak kell lennie ahhoz, hogy az egyszerü tényfelmérés ellehetetlenüljön. Ez a cél elérhetö úgy, hogy a lényegi információkat nem osztják meg a közvéleménnyel 3. A félrevezetés alkalmazásánál nem szabad hitelteleníteni azokat a forrásokat, melyek a jövöben értékesek lehetnek.” (Daniel Estulin, újságíró, kutató)


Amikor az összes fosmédia 18-38 ezret hazudik pofátlanul a valós, jól láthatóan milliós tömegről, akkor már a csekély értelműeknek is tudnia kell, hogy itt finoman szólva globális átverés folyik. (Ráadásnak a számos kamerával dokumentált kritikus eseményekről is mértéktelenül hazudnak.)

https://frama.link/MGmp7r8r Berlin2millio


Forrás: https://ketezer.hu/2011/11/a-terrorizmus-valodi-ideologiai-gyokere-a-darwinizmus-es-a-materializmus/

A legtöbben úgy gondolják, hogy az evolúció elméletével először Charles Darwin állt elő, és hogy az elmélet tudományos bizonyítékokon, megfigyeléseken és kísérleteken nyugszik. Azonban az, hogy nem Darwin volt az, aki ezt az elméletet kitalálta, éppúgy igaz, mint az, hogy az elmélet nem tudományos bizonyítékokon nyugszik. A teória a materialista filozófia ősi dogmáján nyugszik: a természethez való alkalmazkodáson. Bár ezt az elméletet semmiféle tudományos felfedezés nem támogatja, mégis vakon hirdetik a materialista filozófia nevében.

Ez a fanatizmus számos katasztrofális következménnyel járt. Ennek fő oka az, hogy a darwinizmus és az általa támogatott materialista filozófia terjedésével megváltozott a válasz arra a kérdésre, hogy mi is az emberi lény valójában. Az emberek, akik erre a kérdésre régebben azt felelték: „Az emberek Isten teremtményei, akiknek az Isten által tanított tökéletes erkölcsi elvek alapján kell élniük”, a materialista filozófia hatására most ezt válaszolják: „Az ember véletlenszerűen jött létre, az állatok közül emelkedett ki a fennmaradásért folytatott küzdelem során”. Nagy árat kell fizetni ezért a nagy megtévesztésért. Az erőszakos ideológiák, mint a rasszizmus, a fasizmus vagy a kommunizmus, és sok más barbár világrend ennek az ideológiának a táptalaján szökkent szárba és virágzott fel.

(...)

Ahogy a darwinizmus a rasszizmust táplálta a tizenkilencedik században, úgy képezte az alapját annak az ideológiai rendszernek is, amely a huszadik században vérbe fojtotta a világot: a nácizmusnak.

A náci ideológia erőteljes darwini hatást mutat. Ha megvizsgáljuk elméleteiket, amelyeket Adolf Hitler és Alfred Rosenberg dolgoztak ki, számos olyan kifejezést találhatunk, mint például a „természetes kiválasztódás”, a „szelektív párosítás” vagy a „túlélésért folyó küzdelem a fajok között”, amelyek több tucatszor előfordulnak A fajok eredetében. A Mein Kampf (Harcom) című könyve megírására is a Darwin könyvében leírt túlélésért folytatott küzdelem adta az ihletet, és az az elmélet, hogy ebből a küzdelemből mindig a legerősenn kerül ki győztesen.

(...)

a darwinizmus több olyan erőszakos ideológiának is a gyökere, amelyek katasztrófába csábították az emberiséget a huszadik században. Azonban, akárcsak ezek az ideológiák, a darwinizmus definiálja azt az „etikai értelmezést” és módszert, ami különböző világnézeteket befolyásolhat. Az alapelv az értelmezés és a módszer mögött a „harc azokkal, akik nem közülünk valók”.

Ezt a következőképpen magyarázhatjuk. Különböző hitek, világnézetek és filozófiák léteznek a világon. Ezek kétféle módon tekinthetnek egymásra:

1) Tisztelhetik azok létezésék, akik nem az ő álláspontjukon vannak, és emberséges módon próbálhatnak párbeszédet kezdeményezni velük.

2) Választhatják azt, hogy harcolnak a többiekkel, a nekik való ártással próbálják biztosítani saját előnyeiket, más szavakkal szólva, állatokként viselkednek.

Az a rettenet, amelyet terrorizmus néven ismerünk, nem más, mint a második nézet gyakorlati megvalósítása.

Ha a két megközelítés közötti különbséget nézzük, láthatjuk, hogy a Darwin által az emberek tudatalattijában elültetett elmélet, az ember „harcoló állat” volta különösen nagy befolyással van rá. Lehet, hogy azok az emberek vagy csoportok, akik a harcot választották, sosem hallottak Darwinról és elméletéről, de akkor is olyan filozófiával értenek egyet, amelynek alapjai Darwin nézetein nyugszanak. Olyan darwinizmuson alapuló mondások hitetik el velük, hogy igazuk van, mint például „Ezen a világon az erősek maradnak életben”, „A nagy hal megeszi a kis halat”, „A háború erény”, vagy „Az emberiség fejlődését a háborúk vitték előre”. Ha a darwinizmus nem állna mögöttük, ezek csak üres szólamok lennének.

Tulajdonképpen, ha a darwinizmust leszámítjuk, az agressziónak nyomát sem találjuk. A három Isten által sugalmazott vallás, amelyekben a világ lakosságának legnagyobb része hisz, az Iszlám, a kereszténység és a zsidó vallás, az erőszak ellen van. Mindhárom vallás békét és harmóniát hirdet a világon, és elítéli azt, hogy ártatlan emberek szenvedjenek és haljanak meg. Az agresszió és az erőszak abnormális és nemkívánatos jelenség, amely ellenkezik azokkal az erkölcsi elvekkel, amelyeket Isten írt elő az emberiség számára. A darwinizmus azonban úgy látja és láttatja az erőszakot és agressziót, mintha természetes, igazságos és helyes dolgok lennének, amelyeknek szükségszerűen létezniük kell.

Ezért, ha valaki terroristacselekményeket követ el az Iszlám, a kereszténység vagy a zsidó vallás nevében, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek az emberek nem muszlimok, zsidók vagy keresztények, hanem valójában szociodarwinisták. A vallás köntöse alá bújnak, de nem igazi hívők. Még ha azt is állítják magukról, hogy a vallást szolgálják, igazából a vallás és a hívők ellenségei. Azért van így, mert könyörtelen módon olyan bűntényeket követnek el, amelyeket a vallás tilt, és így saját vallásukat rossz színben tüntetik fel a többi ember szemében.

Ezért a világunkat fertőző terrorizmus gyökere nem az isteni vallások egyike, hanem az ateizmus, és az ateizmusnak a korunkban jelen lévő kifejeződése: a darwinizmus és a materializmus.

2011/11


“A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” (John Stuart Mill) “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” (John Stuart Mill)

“Amikor a rossz emberek összeállnak, a jóknak társulniuk kell, különben egyenként elbuknak, cseppet sem sajnált áldozatként egy hitvány küzdelemben.” (Edmund Burke) “When bad men combine, the good must associate; else they will fall, one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle.” (Edmund Burke)