Kiölni az emberekből vakcinákkal a lelket, az Isten-gént

Hivatalos videó egy 2005-ös Pentagon kutatásról, melyben arról beszélnek, hogyan lehet kiölni az emberekből vakcinázással az Isten-gént, vagyis a lelket, hitet. Itt: https://frama.link/EEUFQBgq

Érdekesen egybevág Rudolf Steiner figyelmeztetésével:

“A jövőben a lelket orvostudománnyal fogjuk kiiktatni. Az 'egészségvédelem' ürügyén lesz egy oltóanyag, mellyel az emberi testet minél korábban, közvetlenül a születés után kezelésbe veszik, úgy, hogy az emberi lény a lélek és a Szellem létezésének képzetét ne tudja kialakítani. Materialista orvosokat bíznak meg az emberiség lelkének eltávolításával. Míg manapság az embereket különféle betegségek ellen oltják be, a jövőben a gyerekeket olyan anyaggal fogják oltani, melyet pontosan azzal a szándékkal állítanak elő, hogy az emberek ennek a vakcinának köszönhetően immunisak legyenek a spirituális élet 'őrültsége' iránti fogékonyságra. Az ember rendkívül eszes lesz, de nem fog öntudatot kifejleszteni, és épp ez a célja egyes materialista köröknek. Egy ilyen vakcinával könnyen el lehet érni, hogy az étertest belevesszen a fizikai testbe. Amint az étertestet leválasztották, az univerzum és az étertest kapcsolata rendkívül instabillá válik, és az emberből automata lehet, mivel az ember fizikai testét ezen a Földön a spirituális akarat csiszolja. Így az oltás egyfajta ahrimáni erővé válik; az ember nem tud többé megszabadulni egy adott materiális jellegű érzéstől. Szerkezetileg válik anyagivá, és nem tud többé felemelkedni a spirituálishoz.” (Rudolf Steiner, 1861-1925)

“In the future, we will eliminate the soul with medicine. Under the pretext of a 'healthy point of view', there will be a vaccine by which the human body will be treated as soon as possible directly at birth, so that the human being cannot develop the thought of the existence of soul and Spirit. To materialistic doctors, will be entrusted the task of removing the soul of humanity. As today, people are vaccinated against this disease or that disease, so in the future, children will be vaccinated with a substance that can be produced precisely in such a way that people, thanks to this vaccination, will be immune to being subjected to the 'madness' of spiritual life. He would be extremely smart, but he would not develop a conscience, and that is the true goal of some materialistic circles. With such a vaccine, you can easily make the etheric body loose in the physical body. Once the etheric body is detached, the relationship between the universe and the etheric body would become extremely unstable, and man would become an automaton, for the physical body of man must be polished on this Earth by spiritual will. So, the vaccine becomes a kind of arymanique force; man can no longer get rid of a given materialistic feeling. He becomes materialistic of constitution and can no longer rise to the spiritual.” (Rudolf Steiner, 1861-1925)