ช่วงที่ผมเปลี่ยนไปเขียนภาษาโปรแกรมอื่น ๆ

ถ้ามองความเป็นไปในโลก Java กับ Ruby ในยุคที่ผ่านมาก็มีคนเอามาทำเว็บเยอะจริง ๆ เรื่อง Java นี่ใคร ๆ ก็เดาได้ ส่วน Ruby นี่กว่าคนจะใช้เยอะก็ช่วงค.ศ. 2006 แล้ว ผมก็แปลกใจนิดหน่อยว่าในที่สุดก็มีคนใช้เยอะจริง ๆ

ผมเขียนหลายภาษาที่ไม่ได้อยากเขียน ถึงจริง ๆ มันก็ดีนั่นล่ะ เช่น Logo Perl Python Prolog Pascal C C++ Awk JavaScript PHP xBase SQL SPARQL Rust พวกนี้เพราะว่าคนอื่นใช้ หลาย ๆ ภาษาผมก็ยังใช้อยู่ด้วย

ผมลองเขียนนิด ๆ หน่อยแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรจริงจัง ผมอาจจะจริงจังแต่มันไปไม่ถึง และไม่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนไปใช้ เช่น Haskell OCaml Lua Erlang Kotlin Crystal Objective-C

ภาษาที่เข้า 2 กลุ่มนั้นไม่ได้คือ Go ซึ่งผมอยากเขียนเอง เคยใช้จริงจังแล้วแต่ก็เลิกไป Common Lisp และ Racket ก็เคยใช้จริงจังอยากเขียนเอง แต่คิดว่าเขียน Clojure แทนก็ได้