บทเรียนจากแบบฝึกหัดโปรแกรมตัดเกรด

(Posted on 2022-02-14)

โปรแกรมตัดเกรดเป็นตัวอย่างของ business logic ที่ดีเลยครับ เพราะว่าหลายครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ วิธีคิดเกรดของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันก็ได้ บางวิชาในสถาบันเดียวกันก็ตัดเกรดไม่เหมือนกัน บางมีชามี A B C D F บางวิชามีเกรดแค่ S กับ U

อย่างไรก็ตามวิธีคิดเกรดในประเทศไทยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เห็นภาพ ถ้าจะปรับให้เหมาะกับบริบทประเทศไทยควรจะเปลี่ยนโจทย์เป็นการคำนวณว่าใครได้เป็นส.ส.และส.ว.บ้างเพราะว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกเปลี่ยนบ่อยเหลือเกิน และยังมีประเด็นในการตีความด้วย

เพราะว่าโปรแกรมเปลี่ยนตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งบางทีก็เปลี่ยนสามเดือนหลังจากที่เขียน บางทีก็สามปี บางทีก็สิบปี คนที่มาแก้ไขก็อาจจะเป็นคนละคนกับที่เขียนทีแรก

ถ้าอยากให้โปรแกรมแก้ไม่ยาก ก็จำเป็นต้องเดาใจคนอื่น เดาใจตัวเอง ว่าเขียนแบบไหนแล้วจะกลับมาอ่านง่ายหลังจากผ่านไปหลายปี และเขียนแบบไหนถึงจะกลับมาแก้ง่ายหลังจากผ่านไปหลายปี เป็นต้น

เรื่องว่าโปรแกรมทำงานช้าเร็วใช้หน่วยความจำมากน้อยก็สำคัญ แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป หลายกรณีที่โปรแกรมมีประสิทธิภาพพออยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับแต่งอีก