تعبیر ناب معجزه‌ای در جهان من پایان گرفته با تو شب بیکران من . دنیای من خلاصه شده در نگاه تو ای ماه باشکوه‌تر از کهکشان من . ای رویش دوباره‌ی گل در زمین خشک روشن‌ترین ستاره‌ی هفت آسمان من . با برق یک نگاه تو زیر و زبر شدم ای دلپذیر، زلزله‌ی ناگهان من . من بی تو بیقرارم و درمان من تویی پیچیده درد عشق تو در استخوان من . ای تکیه گاه محکم شب‌های بی‌کسی همراه خوب و همقدم مهربان من . خوشبختم و کنار تو احساس می‌کنم پیدا شده‌ست گمشده‌ی بی نشان من . وقتی دلم برای تپیدن رمق نداشت ای عشق عاقبت تو رسیدی به جان من
مسعود جعفری زاده عالم دیوانگی


Licensed under CC BY-SA CC BY-SA