نوروزی که تلخ شد

امروز خبردار شدم که دختر خاله‌ عزیزم #الهام از دنیا رفته. غم روی دلم سنگینی می‌کنه. دلم می‌خواد گریه کنم. آخه چطور ممکنه؟ روزگار سیاه و زندگی سخت در ایران، ما نسل سوخته‌ها رو بدجور از هم جدا کرده و دور انداخته. مدت زیادی بود که ندیده بودمش، صداش رو نشنیده بودم، از حالش خبر نداشتم که خبر درگذشتش مثل آوار بر سرم ریخت. باورش سخته؛ خیلی سخته! چقدر حیف شد. بدرود الهام عزیز، امیدوارم روحت در آرامش باشه...
Elham

چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان

آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از عندلیبان

یا رب امان ده تا بازبیند چشم محبان روی حبیبان

درج محبت بر مهر خود نیست یا رب مبادا کام رقیبان

ای منعم آخر بر خوان جودت تا چند باشیم از بی نصیبان

حافظ نگشتی شیدای گیتی گر می‌شنیدی پند ادیبان


Licensed under CC BY-SA CC BY-SA