نوروز 1402

به رسم دیرین ایران زمین، #نوروز باستانی را خدمت همه مردم #ایران، #افغانستان، #تاجیکستان و تمام #پارسی زبانان دنیا و همچنین هرکس که این آیین را پاس می‌دارد شادباش می‌گویم. هرچند نوروز برای ما مردم ایران دیگر حال و هوای گذشته را ندارد. دست خودمان نیست، حال دلمان ناخوش است. به امید پایان #ظلم، #ستم و این سیه روزی که دامان سرزمینمان را گرفته، سال نو را آغاز می کنیم.

امیدوارم سال نو، #رهایی از ظلم و #تحجر و رسیدن به #آزادی را برایمان به ارمغان آورد.

نوروز باستانی خجسته باد! 🎉


Licensed under CC BY-SA CC BY-SA