📌 چرا مردم به فجایع بزرگ اهمیت کافی نمی‌دهند؟

🔸 مغز انسان نمی‌تواند فجایع بزرگ را تصور یا درک کند. شما نمی‌توانید درد و رنج و احساسات یک میلیون انسان را متصور شوید. 🔸 تصویر یک فرد آسیب‌دیده بسیار بیشتر از گفتن اینکه یک میلیون نفر آسیب‌دیده‌اند انسان را به واکنش برمی‌انگیزاند.

🔹 تحقیقات نشان داده است که اگر از انسان‌ها خواسته شود که به یک کودک کمک کنند کمک بیشتری خواهند کرد تا به دو کودک

✅ منتشر شدن تصویر معروف کودک سوری، آلان کردی موجب افزایش حجم توجه به خیل مهاجران سوری شد. ✅ عبارت “people in a group” از عبارت “a group of people” تاثیر گذارتر است.

🔻جستار به: + ♦️بخوانید: + +