📌 شرکت اوبر زیان‌ده است چرا؟

🔹 اوبر در اکثر مواقع شرکتی زیان‌ده بوده است اما این برای صاحبان شرکت اهمیت زیادی ندارد، اوبر با ارائه‌ی خدمات ارزان‌قیمت و سرمایه‌گذاری سنگین سعی در قبضه کردن بازار را دارد

🔸 این استراتژی مشابه استراتژی شرکت آمازون است که در دو دهه‌ی اول خود اکثر مواقع زیان‌ده بود اما با دید بلندمدت، سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها و ارائه‌ی خدمات ارزان‌قیمت به مشتریان نهایی توانست انحصاری نسبی را برای خود تضمین کند.

🔻جستار به: + و +

تلگرام: https://t.me/socioeconomically_interesting