📌 تخمین زده شده که ۱۵٪ درآمد داخلی کره‌ی جنوبی متعلق به سامسونگ است.

🔸 سامسونگ حضور پررنگی در جای جای زندگی کره‌ای ها دارد.

🔹 یک شخص می‌تواند در یک بیمارستان متعلق به سامسونگ به دنیا بیاید، در دانشگاه‌های متعلق به سامسونگ درس بخواند، در آپارتمان‌های متعلق به سامسونگ زندگی کند و مراسیم ترحیم خود را نیز به سامسونگ بسپارد

🔻جستار به: +

تلگرام: https://t.me/socioeconomically_interesting