📌 آیا کمک به کودکان فقیر موجب افزایش جمعیت [فقیران] می‌شود؟

پاسخ کوتاه: خیر

🔸شواهد نشان داده است که همبستگی زیادی بین زاد ولد و مرگ‌و‌میر کودکان وجود دارد

✅هرچه مرگ‌ومیر کودکان بیشتر باشد زاد و ولد بیشتر است

🔹دو میلیارد از انسان‌ها که فقیرترین‌ها هستند به طور متوسط ۵ فرزند دارند که یکی از آن‌ها می‌میرد؛ پنج میلیارد دیگر به طور متوسط دو فرزند دارند؛ یعنی جمعیت اکثر کشورها ثابت می‌ماند. 🔹مطابق پیش‌بینی‌ها تا زمانی که فقیرترین‌ها زاد ولد را کم کنند و رشد جمعیت در زمین ثابت شود، جمعیت زمین به ۱۱ میلیارد نفر خواهد رسید.

🔻جستار به: +

تلگرام: https://t.me/socioeconomically_interesting