۳۴- راهنمای بازی

رواقی‌ها بر این باورند، یکی از اصول زندگی خردمندانه این است که چیزهایی که زیر اراده‌ی ما هستند را از چیزهایی که چنین نیستند، بازشناسیم. ما نباید اندیشه‌مان را بر چیزی بگذاریم که نمی‌توان تغییر داد.

اینکه چه نژادی داریم، چه جنسیتی داریم، یا در کدام خانواده بزرگ شدیم و مانند اینها، هرگز در اراده ما نیست. بلکه این گونه مسائل، بخشی از زمین بازی هستند. اینها راهنمای بازی هستند. بازشناسی این دوگونه مسائل از این جهت است.

در یک بازی، ما اراده‌ای کاملا آزاد نداریم. باید قواعدی وجود داشته باشد. در نگر من رواقی‌ها بهترین قاعده‌ها را ارائه داده اند. اما این قوانین بسیار کلی اند. زیرا زمین بازی هر کسی در زندگی منحصربه‌فرد است. لازم است برای بازی، همزمان هم پیش برویم، هم زمین را بشناسیم. تمام مشکلاتی که در طول بازی به آن برمی‌خوریم، یا آن گونه اند که می‌توانیم تغییر دهیم، یا نمی‌توانیم. اگر تغییرپذیر باشند، می‌کوشیم تغییر دهیم. اگر نه، آن مانع را باید روی نقشه‌ی زندگیمان علامت بزنیم، با همه‌ی جزییاتش باید آن را ثبت کنیم؛ هم برای اینکه بتوان از آن دوری کرد، هم اینکه شاید ان نقطه‌ضعف یا مسئله روزی به کارمان بیاید.

حتا معیار برنده‌بودن هم منحصربه‌فرد است. زیرا هدف ما، وابسته به معنایی است که این بازی/زندگی برای ما دارد. و نمی‌توان معنای زندگی را بدون شناختِ امکانات و ضعف‌ها یافت.

روز یکم از سال/قرن جدید، مسئله‌ای بزرگ را شناختم. شاید بتوانم بگویم مسئله‌ای که از یک سال پیش از به‌دنیا آمدنم وجود داشت. من کسی را از زندگی خود بیرون کردم که بخش بزرگی از انرژی روانیم صرف او می‌شد. دو روز گذشته است و من در روزهای حساسی هستم. برای خودم تخت‌درمانی تجویز کردم. یعنی به آن نیاندیشیدم، بلکه واکنش نشان دادم. امروز در میان خواب و بیداری متوجه شدم که همه‌ی کاری که باید بکنم این است که این مانع را با همه‌ی بیچارگی‌ای که برای من به همراه داشته، روی نقشه علامت بزنم. من باید از او دوری کنم، و دوری از او چنان انگیزه‌ای به من می‌دهد که سخت بکوشم تا راه جدیدی بسازم. این مسئله، بخشی از زمین بازی من است. اگر آن را نبینم، متوجه نمی‌شوم که در پسِ آن، مردابی است مرگبار.

امیدمند ام، همه‌ی آدم‌ها فرصت زندگی خردمندانه را داشته باشند. و از این جهت، سال نو بر ایشان مبارک باشد.